Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10282
Title: Artırılmış gerçeklik için BRIEF betimleyicileri ve yerelliğe duyarlı karma yöntemi ile nesne arama
Other Titles: Object detection with BRIEF descriptors and locality sensitive matching for augmented reality
Authors: Özuysal, Mustafa
Özuysal, Mustafa
Issue Date: 2017
Publisher: Pamukkale Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada mobil artırılmış gerçeklik için kullanılabilecek bir nesne arama yöntemi sunulmaktadır. Temel olarak yöntem anahtar nokta betimleyicilerinin eşleştirilmesine ve bu anahtar nokta eşlerinin geometrik kıstaslar ile süzülmesine dayanmaktadır. Eşlemenin hızlandırılması için gerekli iyileştirmeler detayları ile verilmektedir. Ayrıca, Yerelliğe Duyarlı Karma işleminin performansının bilgi erişim yaklaşımlarından faydalanılarak arttırılabileceği de gösterilmiştir
In this paper, an object detection approach suitable for mobile augmented reality is presented. The baseline approach is based on matching keypoint descriptors and verifying these matches with geometric constraints. The performance optimizations necessary for speeding up matching are detailed. It is also demonstrated that it is possible to increase the performance of the Locality Sensitive Hashing by exploiting approaches from the information retrieval field
URI: https://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpRek1UY3lNZz09
https://hdl.handle.net/10282
ISSN: 1300-7009
2147-5881
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Oct 20, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.