Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10283
Title: Hydrothermal treatment of cellulose in hot-pressurized water for thr production of levulinic acid
Other Titles: Levulinik asit üretimi için selülozun sıcak-basınçlı suda hidrotermal muamelesi
Authors: Yüksel, Aslı
Keywords: Cellulose
Levulinic acid
Hot-pressurized water
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Abstract: Bu makalede selülozu değerli kimyasallara, özellikle levulinik asite, parçalamak amacı ile suyun kaynama noktası üzerinde ve kritik noktası altında (374. 15 °C ve 22.1 MPa) çalışılan sıcak-basınçlı su, reaksiyon ortamı olarak kullanılmıştır. Reaksiyon sıcaklığı, basıncı, süresi, oksitleme ajanı çeşidi ve miktarının selülozun parçalanmasına ve ürün dağılımına olan etkileri incelenmiştir. Selüloz bozunma yüzdesi ve levulinik asit oluşum verimini kıyaslamak amacı ile deneyler hem oksitleme ajanı (H2SO ve H2O) kullanarak, hem de kullanmayarak gerçekleştirilmiştir. Farklı sıcaklık (150 - 280 °C), basınç (5-64 bar) ve tepkime sürelerinde (30 - 120 dk.) oluşan likit ürünlerin analizleri HPLC ve GC-MS ile gerçekleştirilmiştir. Ana sıvı ürünler olarak levulinik asit, 5-HMF ve formik asit tespit edilmiştir. 125 mM sülfürik asit eklenerek 200 °C sıcaklıkta ve 60 dk boyunca gerçekleştirilen tepkime sonucunda, %73 selüloz bozunmuş ve %38 verimle levulinik asit elde edilmiştir.
In this paper, hot-pressurized water, operating above boiling point and below critical point of water (374. 15 °C and 22.1 MPa), was used as a reaction medium for the decomposition of cellulose to high-value chemicals, such levulinic acid. Effects of reaction temperature, pressure, time, external oxidant type and concentration on the cellulose degradation and product distribution were evaluated. In order to compare the cellulose decomposition and yields of levulinic acid, experiments were performed with and without addition of oxidizing agents (H2SO4 and H2O2). Analysis of the liqueur was monitored by HPLC and GC-MS at different temperatures (150 - 280 °C), pressures (5-64 bars) and reaction times (30 - 120 mins). Levulinic acid, 5-HMF and formic acid were detected as main products. 73% cellulose conversion was achieved with 38% levulinic acid yield when 125 mM of sulfuric acid was added to the reaction medium at 200 °C for 60 min reaction time
URI: https://hdl.handle.net/10283
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/219310
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:Chemical Engineering / Kimya Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
64e76c37-ebf6-4fc9-a540-34a648eacfa0.pdf1.62 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s)

206
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

20
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.