Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10286
Title: Sanal elektrik makinaları laboratuarı: senkron jeneratör deneyleri
Other Titles: Virtual electrical machinery laboratory: experiments of synchronous generator
Authors: Bekiroğlu, Erdal
Bayrak, Alper
Keywords: Senkron jeneratör
Sanal laboratuar
Eğitim aracı
Issue Date: 2010
Publisher: Gazi Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada, senkron jeneratör deneylerinin bilgisayar ortamında yapılabilmesini sağlayan sanal bir elektrik makinaları laboratuar aracı geliştirilmiştir. Geliştirilen araç ile senkron jeneratörlere ait boş çalışma, kısa devre, yüklü çalışma ve paralel bağlama deneyleri yapılmaktadır. Her deney için ayrı bir deney sayfası açılarak, deneyin yapılışı, bağlantı şeması, tablo ve grafikler gösterilmektedir. C#.NET platformu kullanılarak geliştirilen sanal laboratuar aracı kullanıcı dostu olarak tasarlanmıştır. Benzetim çalışmaları için jeneratörün modeli ve pratik deneylerden yararlanılmıştır. Geliştirilen sanal laboratuar aracı, konu ile ilgili eğitim alan öğrencilerin senkron jeneratörleri daha iyi kavramasına yardımcı olacak, gerekli laboratuar donanımlarının kurulmadığı birimlerde öğrencilere bilgisayar ortamında deneyleri yapma olanağı sağlayacaktır.
In this study, a virtual electrical machines laboratory tool that provides training the synchronous generator experiments on the computer has been developed. No load, short circuit, loaded and parallel connection experiments of the synchronous generators are done with this tool. A separate experiment page is opened for the each experiment and the experiment process, the connection diagram, the table and the graphics are showed on the experiment page. The virtual laboratory tool improved by using C#.NET platform has been designed to be user friendly. Model and practical experiments of the generator are used for the simulation studies. Developed virtual laboratory tool will help the students to understand the synchronous generators. It will provide the possibility for the student to do experiments on the computer where the required laboratory equipments not constructed.
URI: https://hdl.handle.net/10286
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/102463
ISSN: 1300-1884
1304-4915
Appears in Collections:Electrical - Electronic Engineering / Elektrik - Elektronik Mühendisliği
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
636c7efd-4477-4d01-9daa-388a651afa3f.pdf1.27 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

6
checked on Mar 1, 2024

WEB OF SCIENCETM
Citations

5
checked on Feb 26, 2024

Page view(s)

190
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

48
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.