Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10289
Title: Cu2+, Zn2+ve Mn2+ ile yüklenmiş sitrik asitle modifiye şeker pancarı küspesinden metallerin çeşitli sulu ortamlardaki salınımları
Other Titles: The release of metals in various aqueous media from the citric acid modified sugar beet pulp doped with Cu2+, Zn2+ and Mn2+
Authors: Arslanoğlu, Hasan
Çiçek, Ahmet Uğur
Kuma, Burak Muhammet
Kardaş, Mahmut
Tümen, Fikret
Issue Date: 2014
Publisher: Fırat Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada, metal iyonlarıyla doygun modifiye şeker pancarı küspesi pH?5’deki çeşitli ortamlar kullanılarak kolonda perkolasyon testlerine tabi tutulmuştur. Modifiye şeker pancarı küspesine bağlanmış olan Cu2+, Zn2+ ve Mn2+ iyonları su ortamına çok düşük seviyelerde; humik asit-Na tuzu, sitrik asit ve EDTA-Na tuzu gibi kompleksleştiricilerin varlığında ise nispeten yüksek miktarlarda salındığı belirlenmiştir. Metal iyonu bağlamış 2.5 g modifiye şeker pancarı küspesi üzerinden 1500 ml sıvı sızdırılarak yapılan testlerde su için en fazla % 18, kompleksleştirici içeren çözeltilerle % 77’ye varan miktarlarda metal iyonu çözelti ortamına salınmaktadır. Sonuç olarak, modifiye şeker pancarı küspesinin sulu ortamlardan, aynı zamanda bitkiler için mikro besin maddesi olan, bakır, çinko ve manganı gidermede kullanıldıktan sonra yavaş çözünen bir mikro gübre olarak değerlendirilebileceği ifade edilebilir.
In this study, modified sugar beet pulp doped with metal ions has been subjected to percolation tests in the column by using various media at pH 5. Cu2+, Zn2+ and Mn2+ ions binded to modified sugar beet pulp releases into water medium in very low levels, in the presence of complexation agents such as humic acid-Na salt, citric acid and EDTA-Na salt, it has been found that those metal ions release in relatively high amounts. In the tests carried out by percolating a 1500 ml liquid onto 2.5 g of modified sugar beet pulp binded metal ions, 18 and 77 % released metals has been found for the tests conducted with the water and the solutions having complexation agents, respectively. As a result, it can be stated that modified sugar beet pulp may be used as a slow-released microfertilizer after using to remove copper, zinc and mangan (being micronutrients for plants) from aqueous solutions.
URI: https://hdl.handle.net/10289
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/183947
ISSN: 1308-9072
Appears in Collections:Chemical Engineering / Kimya Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
3ebd3bfe-2e8c-4ea0-9da2-5915056245de.pdf928.23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

84
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

26
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.