Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10291
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorYurtsever, Hüsnü Arda-
dc.contributor.authorÇiftçioğlu, Muhsin-
dc.date.accessioned2021-01-24T18:33:36Z-
dc.date.available2021-01-24T18:33:36Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.issn1302-9304-
dc.identifier.issn2547-958X-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10291-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/178448-
dc.description.abstractBu çalışmada nadir toprak elementi (NTE) katkılı/katkısız titanya (TiO2) tozları yapay fotosentezle fotokatalitik hidrojen eldesine yönelik uygulamalarda kullanılmak üzere kimyasal çöktürme/birlikte çöktürme yöntemi ile hazırlanmıştır. Düşük ısıl işlem sıcaklıklarında yüksek yüzey alanlarından dolayı yüksek hidrojen üretim miktarları elde edilmiştir. Yüzey aktivitesi bakımından ise 700 oC’de ısıl işlem görmüş katkılı tozların diğer tüm saf tozlara göre birim alan başına daha fazla hidrojen ürettiği saptanmıştır. NTE katkısı ile TiO2’in faz yapısında değişiklikler meydana getirilmiş, optimum anataz-rutil faz oranına sahip ve ışık soğurma kapasitesi yüksek bir nanoyapı elde edilmiştir. Katkıyla tozlarda oluşturulan bu özellikler görece düşük bir miktar olan % 0,1 katkı düzeyinde bile TiO2’in fotokatalitik aktivitesinin birkaç kat artmasını sağlamıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, rare earth (RE) doped/undoped TiO2 powders were prepared by chemical precipitation/co-precipitation method and used in photocatalytic hydrogen production through artificial photosynthesis. Relatively high hydrogen production rates were obtained at low heat treatment temparatures due to the high surface areas. RE doped TiO2 powders heat treated at 700 oC produced more hydrogen per unit area due to their higher surface reactivity compared to all the other pure TiO2 powders. Properties of the doped powders like favorable anatase-rutile ratio and high light absorption capacity enhanced the photocatalytic activity by several folds by a relatively low RE doping level of 0.1%.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherDokuz Eylül Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofDokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleNadir toprak elementi katkılı kimyasal çöktürme titanya tozları ile yapay fotosentezle hidrojen üretimien_US
dc.title.alternative(Hydrogen production through artificial photosynthesis with chemically precipitated rare earth doped titania powders)en_US
dc.typeArticleen_US
dc.institutionauthorYurtsever, Hüsnü Arda-
dc.institutionauthorÇiftçioğlu, Muhsin-
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Chemical Engineeringen_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue50en_US
dc.identifier.startpage54en_US
dc.identifier.endpage67en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid178448en_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1tr-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeArticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
crisitem.author.dept03.02. Department of Chemical Engineering-
Appears in Collections:Chemical Engineering / Kimya Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File SizeFormat 
73d1a2ed-3622-4e62-ac49-704caf2290f7.pdf1.15 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record
CORE Recommender

Page view(s)

1,324
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

32
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.