Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10299
Title: Aydınlatma kontrol sistemlerinin kullanıcı memnuniyeti üzerindeki etkisine eleştirel bir bakış
Other Titles: A critical approach to lighting control systems in terms of user satisfaction
Authors: Cılasun Kunduracı, Arzu
Kazanasmaz, Zehra Tuğçe
Keywords: Kullanıcı memnuniyeti
Otomatik aydınlatma kontrol sistemleri
Enerji tasarrufu
Issue Date: 2016
Publisher: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
Abstract: Otomatik aydınlatma kontrol sistemleri, yapay aydınlatma tüketimini düşürme amacı ile günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır. Farklı çeşitleri ile kullanımı giderek yaygınlaşan otomatik aydınlatma kontrol sistemleri, teknolojinin ve bina enerji yönetim sistemlerinin gelişmesi ile enerji tasarrufunu kullanıcı memnuniyetinden ödün vermeden sağlamayı hedeflemektedir. Bu teknolojik uygulamaların enerji açısından verimliliği pek çok araştırma ile ortaya çıkarılmış, alan çalışmalarıyla elde edilen verilerle ve örneklerle açıklanmıştır. Ancak, söz konusu sistemlerin enerji tüketimine sağladığı katkının dışında kullanıcı memnuniyeti ile kurduğu ilişki üzerinde az durulmuş bir konudur. Halbuki yapılar, kullanıcıları için tasarlanıp uygulanır. Bu sebeple, öncelikli hedeflerden biri kullanıcı memnuniyetini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, literatürdeki aydınlatma kontrol sistemlerini inceleyen çalışmaların kullanıcı memnuniyeti açısından yaptığı değerlendirmeler ve söz konusu sistemlerin kullanıcı ile kurduğu ilişkiler incelenecektir. Bu incelemede, çeşitli aydınlatma kontrol sistemi türleri (varlık, günışığı ve zaman ayarlı kontrol sistemleri) ele alınıp, kullanıcı memnuniyeti açısından literatürde yer alan çalışmalar üzerinden tartışılmıştır.
Lighting control systems are commonly being used to reduce lighting energy consumption. With the improvements on technology, there are number of types of lighting control systems are available on the market. The main aim of the lighting control systems is to save energy without compromising user satisfaction. A variety of research concluded their energy saving potentials with both monitoring and simulations methods. Besides their energy saving potential, the relation between lighting control systems and user satisfaction was rarely mentioned in those studies. We design buildings for the occupants, therefore satisfying them is the priority. Therefore within this study, the existing literature on lighting control systems (namely; occupancy, daylight and working hours) were discussed in terms of user satisfaction.
URI: https://hdl.handle.net/10299
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/237502
ISSN: 1305-130X
1305-1385
Appears in Collections:Architecture / Mimarlık
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record


CORE Recommender

Page view(s)

224
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.