Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10300
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÜnlütürk, Sevcan-
dc.contributor.authorBaysal, Ayşe Handan-
dc.contributor.authorAtılgan, Mehmet R.-
dc.date.accessioned2021-01-24T18:33:40Z-
dc.date.available2021-01-24T18:33:40Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.issn1300-3070-
dc.identifier.issn1309-6273-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10300-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/106118-
dc.description.abstractSıvı yumurta beyazı, kabuğundan ayrılmış yarı geçirgen (opak) görünümlü yumurta ürünüdür. Sıvı yumurta beyazı, düşük sıcaklık ve kısa sürelerde pastörize edilerek dayanıklı hale getirilmektedir. Ancak yüksek protein içeriği nedeni ile ısıl işlem ürün kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çalışma, ısıl işleme alternatif olarak öne sürülen UV-C ışınlama yöntemiyle sıvı yumurta beyazının mikrobiyolojik kalitesinin incelenmesini kapsamaktadır. Bu amaçla; yumurta beyazı örnekleri, E. coli 0157-.H7 (ATCC 700728), L. innocua (NRRL-B 33314) ve E. coli K-12 (ATCC 25253) ile inoküle edilerek belli dozlarda UV-C ışın uygulamasına tabi tutulmuştur. Denemeler 0-100 mJ/cm2UV doz aralığı ve 1.315 mW/cm2 UV şiddetinde, laboratuvar ölçekli UV dezenfeksiyon cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, E. coli 0157:H7, E. coli K-12 ve L. innocua sayılarında maksimum 3.206±0.777 log, 2.719±0.63 log ve 2.624±0.268 log kob/mL azalma saptanmıştır. Sıvı yumurta beyazı üretiminde, UV-C ışınlarının bir ön işlem olarak kullanılabileceği ve ürünün mikrobiyolojik stâbilitesini artırılabileceği sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractLiquid egg white (LEW) can be described as semi-transparent (opaque) egg product, separated from the shell. LEW can be more stable by pasteurization at mild temperature and short residence time. Moreover, product quality of LEW was affected by thermal treatment due to the high protein content. This study involves the investigation of the microbiological quality of LEW treated with UV-C irradiation which is introduced as an alternative method for thermal treatment. For this purpose, E. coll 0157:H7 (ATCC 700728), L. innocua (NRRL-B 33314) and E. coli K-12 (ATCC 25253)-inoculated LEW samples were disinfected by UV-C at certain dosages. Treatments were applied at 0-100 mj/cm2 of UV dose and 1.315 mW/cm2 of UV incident intensity using bench top collimated beam UV apparatus. Maximum inactivation of E. coli 0157:H7, E. coli K-12, and L. innocua were determined as 3.206±0.777 log, 2.719±0.63 log and 2.624±0,268 log CFU/mL, respectively. It is concluded that UV-C irradiation can be used as a pretreatment process in the production of LEW and it increases the microbial inactivation efficiency of the product.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherGıda Teknolojisi Derneğien_US
dc.relation.ispartofGIDAen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUV-C ışınlamaen_US
dc.subjectBiyodozimetre-
dc.titleUV-C uygulamasının sıvı yumurta beyazının mikrobiyolojik kalitesi üzerine etkisien_US
dc.title.alternativeEffect of UV-C application on the microbiological quality of liquid egg whiteen_US
dc.typeArticleen_US
dc.institutionauthorÜnlütürk, Sevcan-
dc.institutionauthorBaysal, Ayşe Handan-
dc.institutionauthorAtılgan, Mehmet R.-
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Food Engineeringen_US
dc.identifier.volume35en_US
dc.identifier.issue5en_US
dc.identifier.startpage363en_US
dc.identifier.endpage369en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid106118en_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1en-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeArticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
crisitem.author.dept03.08. Department of Food Engineering-
crisitem.author.dept03.08. Department of Food Engineering-
Appears in Collections:Food Engineering / Gıda Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File SizeFormat 
58f9740f-b444-4cb6-92a0-03e3d61393e5.pdf263.99 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record
CORE Recommender

Page view(s)

118
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

18
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.