Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10312
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorYetgin, Ali-
dc.contributor.authorŞenturan, Merve-
dc.contributor.authorBenek, Atakan-
dc.contributor.authorEfe, Ebru-
dc.contributor.authorCanlı, Kerem-
dc.date.accessioned2021-01-24T18:33:46Z-
dc.date.available2021-01-24T18:33:46Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.issn2149-5920-
dc.identifier.issn2458-8474-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10312-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/316233-
dc.description.abstractPterigynandrum filiforme Hedw. Orta Avrupa ve Anadolu’nun dağlık alanlarında orman altlarında yaşayan bir karayosunu türüdür. Yayılış alanı geniş olduğu için bulunması kolaydır. Antimikrobiyal çalışmaların amacı dünya üzerinde enfeksiyon hastalıklarına sebep olan mikroorganizmaların etkilerini yok edebilen maddelerin bulunmasıdır. Yapılan antimikrobiyal aktivite çalışmasıyla P. filiforme’nin 17 bakteri ve 1 maya türü üzerindeki etkisi analiz edildi. Etanol ekstraksiyon yöntemi ile 0.27 ve 0.93 mg örnekler hazırlandı ve disk difüzyon yöntemi ile geniş spektrumlu antimikrobiyal analizi yapıldı. P. filiforme karayosununun antimikrobiyal potansiyeli konusunda literatürde herhangi bir araştırma bulunmamaktadır. P. filiforme örnekleri ile çalışılan bakterilerde antimikrobiyal etki belirlenmiştir. Bunlar gram pozitif bakteriler olan S. aureus, B. subtilis, L. monocytogenes ve E. faecalis; gram negatif bakteriler olan K. pneumoniae ve S. enteritidis olmaktadır.en_US
dc.description.abstractPterigynandrum filiforme Hedw. is a moss species living in the forests of Central Europe and Anatolia. It is a wide spreading moss. The aim of the antimicrobial studies are discovering new substances which reduce effects of infectious. The antimicrobial activity effect of P. filiforme against 17 bacteria and 1 fungus species was analyzed in this study. 0.27 and 0.93 mg samples were prepared by ethanol extraction method and wide spectrum antimicrobial analysis was performed by disk diffusion method. There is no research in the literature regarding the antimicrobial potential of P. filiforme. Antimicrobial activity was determined in the bacteria treated with P. filiforme samples. These include gram-positive bacteria S. aureus, B. subtilis, L. monocytogenes and E. faecalis; gramnegative bacteria K. pneumoniae and S. enteritidis.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherÇankırı Karatekin Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofAnatolian Bryologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPterigynandrum filiformeen_US
dc.subjectAntimikrobiyal aktiviteen_US
dc.subjectEtanol ekstrakten_US
dc.titlePterigynandrum filiforme Hedw. türünün antimikrobiyal aktivitesinin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of antimicrobial activity of Pterigynandrum filiforme Hedw.en_US
dc.typeArticleen_US
dc.authoridDisk difüzyon yöntemi-
dc.institutionauthorYetgin, Ali-
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Bioengineeringen_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage43en_US
dc.identifier.endpage47en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid316233en_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypeArticle-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1tr-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
crisitem.author.dept03.01. Department of Bioengineering-
Appears in Collections:Bioengineering / Biyomühendislik
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File SizeFormat 
99871e5c-780a-4f7e-a56e-6a9f8b99599b.pdf662.16 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

160
checked on Apr 15, 2024

Download(s)

100
checked on Apr 15, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.