Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10325
Title: Kronik hastaların uzaktan izlemine yönelik teletıp platformu
Other Titles: Telemedicine platform for remote monitoring of chronic patients
Authors: Tekin, Hüseyin Cumhur
Publisher: Dokuz Eylül Üniversitesi
Abstract: Kronik hasta sayısı dünya genelinde artış göstermektedir. Bu nedenle kronik hastalıkların kontrol altına alınabilmelerinde etkili bir hastalık yönetimi ihtiyacı doğmuştur. Bu hastalıkların kontrolünde hastaların uzaktan takibine olanak sağlayan teletıp sistemlerinin büyük fayda sağlama potansiyelleri vardır. Etkin teletıp sistemlerinin geliştirilmesinde ise söz konusu bu sistemlerin ölçeklenebilirliğini ve sürdürebilirliğini sağlamak önem arz etmektedir. Bu çalışmada, kronik hastaların uzaktan izlemini gerçekleştirebilmek için yeni bir teletıp platformu önerilmektedir. Bu platform hastalara, sağlık verilerini sistem üstünden takiplerini yapan sağlık personeli ile doğrudan ve kolaylıkla paylaşabilme olanağı sunmaktadır. Sağlık personeli ise, hastalık seyrindeki gelişmeleri ve tedavi hedeflerini bu veriler sayesinde uzaktan kontrol edebilmektedir. Ayrıca sağlık personeli, platform üstünden hastaya özel olarak belirleyeceği sağlık verisi eşik değerleri ile, kendisine ve/veya hastaya otomatik bildirim mesajı gönderebilmekte, böylelikle hasta verilerini sürekli manuel olarak incelemek yerine, platform üstünden gelecek bildirimler vasıtasıyla hastaya gerekli müdahaleyi vakit kaybetmeksizin yapabilmektedir. Önerilen platform ile kronik hastalık yönetimi iyileştirilebileceği gibi, sağlık personeline olabildiğince az iş yükü getirilerek verilecek sağlık hizmetinde verim ve kalite artışı sağlanabilecek, böylelikle platformun sürdürülebilirliği de temin edilebilecektir. Çalışmada platformun ölçeklenebilirliği, eş zamanlı istek testleri ile analiz edilmiştir. Platform üstünden bildirim mesajı göndermenin, 500 eş zamanlı istek için düşük tepki süresi (<750 ms), yüksek verimlilik (>200 istek/s) ve düşük hata oranı (<%1.5) ile gerçekleştiği gözlenmiştir. Bu sonuçlar tasarlanan teletıp platformunun, birçok kullanıcıdan gelen veri akışının üstesinden gelebileceğini ve platformun ölçeklenebilir olduğunu göstermektedir.
The number of patients with chronic diseases is increasing globally. Hence, an effective disease management to control chronic diseases is required. Telemedicine systems allowing remote monitoring of patients have a potential to bring great benefit for controlling these diseases. Developing effective telemedicine systems depends on ensuring the scalability and sustainability of these systems. Here, a new telemedicine platform is presented for remote monitoring of chronic patients. This platform provides patients to share their health data directly and easily with the healthcare personnel, who can remotely control disease progress and treatment goals with the shared data. Furthermore, the personnel can send an automatic notification message to themselves or/and to the patient when a patient specific health data threshold value set through the platform is reached. Hence, the healthcare personnel can improve the disease management with timely interventions using the platform notifications, instead of analyzing the data constantly. With this platform, chronic disease management can be enhanced and the sustainability of the platform can be ensured by bringing as little workload as possible to the personnel while increasing the efficiency and quality of health service. In the study, the scalability of the platform was analyzed using concurrent request tests. It was observed that sending the notification message through the platform was handled with low response time (<750 ms), high throughput (>200 requests/s) and low error rate (<1.5%) for 500 concurrent requests. These results show that the designed telemedicine platform can manage the data flow from many users and the platform can be scalable.
URI: https://doi.org/10.21205/deufmd.2020226405
https://hdl.handle.net/11147/10325
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/371101
ISSN: 1302-9304
2547-958X
Appears in Collections:Bioengineering / Biyomühendislik
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
b4df7a5a-290f-42cb-b204.pdf1.03 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

848
checked on Jul 15, 2024

Download(s)

722
checked on Jul 15, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.