Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10331
Title: Lise öğrencilerine bilgisayar donanımı öğretimi: Devremi kuruyorum
Other Titles: Teaching computer hardware to high school students: Building my circuit
Authors: Çiloğlugil, Birol
Aslan, Burak Galip
İnceoğlu, Mustafa Murat
Issue Date: 2017
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada, lise öğrencilerinin bilgisayar donanımının temellerini ve ilişkili olduğu matematiksel altyapıyı kavramalarını hedefleyen bir mühendislik farkındalık projesinin yapısı ve sonuçları ortaya konmaktadır. Proje kapsamında temel sayısal elektronik devre tasarımı prensipleri tanıtılmaktadır. Gerçek hayat problemlerinin bir donanım laboratuvarı ortamında öğrencilerin kendi tasarımları ile uygulanması sağlanarak proje içeriği zenginleştirilmiştir. Proje süresince öğrencilerin aktif olduğu tasarım etkinlikleri yardımıyla tecrübe ederek öğrenmeleri yoluna gidilmiştir. Ayrıca, sosyal etkinlik olarak, kampüs yaşamı ve tesislerin tanıtımı için kampüs gezisi ve yaratıcı drama kullanılmıştır. Bunlara ek olarak, proje kapsamında öğrenciler elektronik ve bilgisayar mühendisliği alanları ile ilgili bilgilendirilmiştir. Bu çalışma 35, 10. sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Projenin eğitsel bölümü beş günde tamamlanmıştır. Mini sınavlar, günlük sanal sınıf oturumları, mesleki eğilim belirleme cetveli, proje değerlendirme formu, genel değerlendirme oturumu (odak grup görüşmesi) ve veli geribildirimleri proje çıktılarının değerlendirilmesi için kullanılmıştır. Proje ekibinin, öğrencilerin ve velilerin proje ile ilgili olumlu geribildirimleri, önümüzdeki yıllarda bu projenin geliştirilmiş yeni sürümleri üzerinde çalışmak için teşvik edicidir.
This paper presents the layout and outcomes of an engineering outreach project that aims to promote insight on high school students towards computer hardware and its mathematical background. Simple circuit design principles have been introduced and the core body of knowledge has been enriched by making students apply their own designs of real-world challenges in a hardware laboratory environment. The students have been assigned to learn by experience with the help of hands-on project design activities during the project. Sightseeing and creative drama have been used as social activities for introducing campus life and facilities. In addition to these, the students have also been informed about digital electronics and computer engineering disciplines within the scope of this project. The project has been conducted with 35 10 grade high school th students. The educational part of the project has been completed in five days. Quizzes, daily virtual classroom sessions, professional tendency detection scale, project evaluation forms, general discussion (focus group interview) session and parents' feedbacks have been used for the evaluation of the project outcomes. The project personnel's, students' and parents' overall positive feedback about the project have been encouraging for working on enhanced versions of this project in the following years.
URI: https://hdl.handle.net/10331
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/231427
ISSN: 1307-4474
1307-4474
Appears in Collections:Computer Engineering / Bilgisayar Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
f883edcd-63fb-4224-9196-2706ea4abd8f.pdf277.58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s)

106
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

20
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check





Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.