Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10335
Title: Rijit gövdeli bitkilerin neden olduğu manning katsayısının araştırılması
Other Titles: Investigation of manning coefficient caused by rigid body plants
Authors: Yerdelen, Cahit
Mertsoy, Mesut
Tayfur, Gökmen
Keywords: Manning roughness coefficient
Open channel flow
Vegitation roughness
Issue Date: 2015
Publisher: Turkish Chamber of Civil Engineers
Abstract: Doğal akış yatakları veya yapay taşkın yataklarında akım incelenirken bitkilerin sebep olduğu direnç kuvvetinin bir eşitlik yardımıyla belirlenmesi önemli bir konudur. Manning, Chezy, Darcy-Weisbach gibi eşitliklerde kullanılan direnç katsayıları, daha çok çeper özelliklerini temsil eden deneysel katsayılardır. Açık kanal şartlarında var olan veya akış kesitini kontrol etme amaçlı insanoğlunun planladığı bitkisel akış alanlarında akım hızının, su derinliğinin veya akış hacminin ampirik olarak çözülmesi planlama ve işletme süreçlerini olumlu yönde etkileyecektir. Bu çalışmada, akış kesitinde oluşacak direnç kuvvetinin, bitkilerin ve akışın fiziksel şartlarına bağlı olarak nasıl değiştiği incelenmiş ve doğrusal olmayan bir regresyon modeli önerilmiştir.
To study flows in man-made or natural channels, the identification of the roughness caused by vegetation is important. The roughness parameters used in several equations such as Manning, Chezy, and Darcy-Weisbach are the experimental coefficients that represent mostly sidewall characteristics. In open channel flows having natural or man-made vegetation to control the flow sections, the knowledge of flow velocities, flow depths and/or flow rates are crucial for planning and management studies. For such studies, the quantification of the roughness caused by the vegetation becomes vital. In this study, roughness caused by vegetation in open channel flows is investigated experimentally and a non-linear regression equation relating Manning roughness coefficient to flow and vegetation characteristics is proposed.
URI: https://hdl.handle.net/10335
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/170858
ISSN: 1300-3453
0300-2721
Appears in Collections:Civil Engineering / İnşaat Mühendisliği
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
d4072d03-deca-466f-bd63-133f9be0056e.pdf435.72 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

1
checked on Feb 16, 2024

WEB OF SCIENCETM
Citations

1
checked on Jan 19, 2024

Page view(s)

5,320
checked on Feb 19, 2024

Download(s)

132
checked on Feb 19, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.