Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10338
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorYıldız, Mustafa-
dc.contributor.authorBingöl, Ferhat-
dc.date.accessioned2021-01-24T18:33:59Z-
dc.date.available2021-01-24T18:33:59Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn1300-7009-
dc.identifier.issn2147-5881-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.5505/pajes.2018.60329-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/10338-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/306334-
dc.description.abstractTürkiye çatı üstü güneş ve küçük ölçekli rüzgâr türbinleri gibi farklı olasılıklarda yeni düzenlemelere 2017 yılında gitmiştir. Her iki teknoloji için de ayrı çalışmalar yapılmış olmasına rağmen henüz hibrit sistem değerlendirme metodolojisi ve sonuçları ülke çapında yaygın değildir. Bu çalışma, verilen tesis alanın mikro ölçekli rüzgâr ve güneş esaslı toplam enerji kapasitesine göre iki kaynaktan üretilen enerjiyi azami noktaya ulaştırmak için önerilmiş, Hibrit Optimizasyon Aracı (Hybrid Otpimization Tool)-HOT-olarak isimlendirilmiş bir model içerir. Son kullanıcının basit aylık bilgileri girerek yıllık üretim tahmini yapmasına olanak verir. Modelin karşılaştırılması yaygınca kullanılan ve ticari yazılım HOMER ile yapılmıştır. Sonuçta yapılan tahminlerin mikro sistemlerin ekonomik modelini tehlikeye atmayacak belirsizlikte çalışarak fizibilite çalışmalarında ön-analiz için kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractTurkey has announced the new regulations regarding roof-top solar and small-scale wind turbines in 2017. Although there are different studies conducted for both technologies, there is not a clear methodology to assess hybrid energy systems. This study includes a calculation model, named as Hybrid Optimization Tool abbreviated as HOT, proposed to get maximum amount of energy produced by micro scale wind-solar hybrid energy system, based on the total installed capacity of these two resources for the specified location. It provides the end user to estimate annual energy production via simple inputs. It has been compared with well-known commercial software; HOMER. As a result, it has been found that the model is able to predict results which can be used for the pre-analysis stage on the feasibility studies of micro scale hybrid systems, working with acceptable uncertainties which do not endanger the economic model.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofPamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHibrit enerji-
dc.subjectGüneş enerjisi-
dc.subjectRüzgar enerjisi-
dc.titleKüçük ve mikro ölçekli enerji yatırımı için hibrit enerji modelien_US
dc.title.alternativeHybrid energy model for small and micro scale energy investmentsen_US
dc.typeArticleen_US
dc.institutionauthorYıldız, Mustafa-
dc.institutionauthorBingöl, Ferhat-
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Energy Systems Engineeringen_US
dc.identifier.volume25en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage6en_US
dc.identifier.wosWOS:000459408300001en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.5505/pajes.2018.60329-
dc.relation.doi10.5505/pajes.2018.60329en_US
dc.coverage.doi10.5505/pajes.2018.60329en_US
dc.identifier.trdizinid306334en_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1tr-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeArticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
crisitem.author.dept03.06. Department of Energy Systems Engineering-
Appears in Collections:Energy Systems Engineering / Enerji Sistemleri Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File SizeFormat 
390dda16-719b-4dd3-a99f-59d694652bc8.pdf643.85 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record
CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations

2
checked on Jun 3, 2023

Page view(s)

70,900
checked on May 22, 2023

Download(s)

122
checked on May 22, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.