Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10350
Title: Hafıza kutusu: Bir kentsel kolektif bellek deneyi(mi)
Other Titles: Memory Box: An Experiment in Urban Collective Memory
Authors: Doğu, Tuba
Varkal Deligöz, Melis
Issue Date: 2017
Publisher: Yıldız Teknik Üniversitesi
Abstract: Kentsel tasarımda kullanıcı katılımına verilen önem son yıllarda tüm dünyada artış göstermektedir. Türkiye’de de gerek yerel yönetimlerin teşviği, gerekse sivil insiyatifler ve mahalle örgütlenmeleriyle kentsel mekânların şekillenmesini gözlemlemek mümkündür. Buradan yola çıkan bu çalışma, 1960’lardan bu yana İzmir Güzelyalı’da yer alan bir kültür mekânının mahalleli eliyle dönüşümünü inceler. Sözlü tarih çalışmalarına yeni bir yöntem önerisi sunar ve mahallelinin ne denli etkin olduğunu okumak adına bir hatırlama süreci kurgular. Bu kurgu, kolektif bellek üzerinden kamusal bir yerleştirme olup, anlatılar ardındaki kolektif motivasyonu inceler. Amaç, geçmişi günümüzde okuyarak, kentsel mekânlarda yeni sivil eylemlere ışık tutmaktır.
Worldwide, attention to user participation in shaping urban environments has grown in recent years. In Turkey it can be seen in the efforts of local authorities, civil initiatives and neighborhood organizations. This study examined the bottom-up transformation of a cultural space that exists in Izmir since the 1960s, in the neighborhood of Güzelyalı. A new technique in oral history studies of simulating and curating a remembering process was proposed to reveal how civic empowerment developed and operated. The process examined the narratives behind collective action through a reading of the collective memory. Re-reading the past in the present can generate new processes of civic engagement and action in urban spaces.
URI: https://doi.org/10.5505/megaron.2017.09226
https://hdl.handle.net/11147/10350
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/347684
ISSN: 1305-5798
1309-6915
Appears in Collections:Architecture / Mimarlık
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
8b82d593-3b11-4d59-9da9-2a919ef72b30.pdf815.72 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s)

3,308
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

554
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.