Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10356
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorEk, Fatma İpek-
dc.contributor.authorŞengel, Deniz-
dc.date.accessioned2021-01-24T18:34:08Z-
dc.date.available2021-01-24T18:34:08Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.issn0258-5316-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10356-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/71607-
dc.description.abstractOn sekizinci yüzyılda, estetik biliminin olduğu kadar mimarlık tarihinin de doğuşu bağlamında ivme kazanan tartışmalar, mimarlık disiplinini doğal olarak etkilemişti. Estetik tartışmaların temeli mimarilerin tarihsel köken tartışmalarına bağlanıyor ve ‘güzel’ ile ‘yüce’ olmak üzere iki etki üzerine odaklanıyordu: ‘Güzel’i temsil ettiği düşünülen Yunan tarzı, ‘yüce’yle özdeşleştirilen Roma ve Mısır tarzlarının karşısına yerleştirilmekteydi. Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) gibi mimar ve düşünürlerin görsel ve yazınsal çalışmalarında söz konusu estetik ve tarihsel savlar takip edilebiliyordu. Piranesi, Roma mimarlık ve uygarlığının kökenini ‘güzel’ Yunan’a dayandıran Winckelmann gibi çağdaşlarının aksine, Roma mimarî estetiğinin ‘yüce’ unsurlar barındırdığını, dolayısıyla Mısır medeniyetinden türediğini savunuyordu. Tüm çizimlerinde antik Roma’nın ‘yüce’ mimarisini resmeden Piranesi, böylece estetik tartışmaların ‘yüce’ cephesinde yerini alıyordu.On sekizinci yüzyılın iki önemli filozofu Immanuel Kant (1724-1804) ile Edmund Burke (1729-1797) estetiğin bileşenleri ‘güzel’ ve ‘yüce’ üzerine çalışmalarıyla tartışmaları hızlandırmıştı. Bu iki kavram on sekizinci yüzyıl felsefe ve tasarım kuramlarını aynı ölçüde etkilemekle birlikte, makale temel olarak Kant ile Burke’ün ‘yüce’ tanımları üzerinden Piranesi’nin görsel ve metinsel çalışmalarının karşılaştırmalı okumasını yapmaktadır. Kant ve Burke’ün ‘yüce’ açıklamalarında küçük ayrılıklar görülmekle birlikte ikisi de temelde aynı şeyi söylemişlerdir. Özellikle Kant’ın Güzellik ve Yücelik Duygusu Üzerine Gözlemler (1764) ve Burke’ün Yücelik ve Güzellik Fikirlerimizin Kaynağı Hakkında Felsefî bir Araştırma (1757) başlıklı çalışmalarındaki ifadeler Piranesi’nin çizimlerinde takip edilebilmektedir. Piranesi, Kant’ın ve Burke’ün anlattığı ‘yüce’yi mimarî çizim diliyle aktarmıştı. Piranesi, on sekizinci yüzyıla egemen olan ‘yüce’ etkiyi Venedikli bir mimarın gözüyle yeniden yorumluyordu.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherOrta Doğu Teknik Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGiovanni Battista Piranesien_US
dc.subjectImmanuel Kant-
dc.subjectRoman architecture-
dc.titlePiranesi between classical and sublimeen_US
dc.title.alternativeKlasik ile 'Yüce' Arasındaki Piranesien_US
dc.typeArticleen_US
dc.institutionauthorEk, Fatma İpek-
dc.institutionauthorŞengel, Deniz-
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Architectureen_US
dc.identifier.volume24en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage17 - 34en_US
dc.identifier.wosWOS:000255525500014en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid71607en_US
dc.identifier.scopusqualityQ2-
dc.identifier.wosqualityttpTop10%en_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1en-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeArticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
crisitem.author.dept02.02. Department of Architecture-
crisitem.author.dept02.02. Department of Architecture-
Appears in Collections:Architecture / Mimarlık
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File SizeFormat 
4aac4563-4f84-4c92-989b-4d274406010c.pdf1.64 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record
CORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.