Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10515
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKılıçaslan, Cenktr
dc.contributor.authorGüden, Mustafatr
dc.date.accessioned2021-01-24T18:44:59Z-
dc.date.available2021-01-24T18:44:59Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn1300-1884-
dc.identifier.issn1304-4915-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.17341/gazimmfd.639834-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/10515-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/389995-
dc.description.abstractIn this study, energy absorbing capacity of brazed and polyurethane adhesively bonded corrugated aluminum sandwich panels were investigated. In sandwich panels, Al 1050 H14 trapezoidal zig-zag corrugated cores and face and interlayer sheets were used. Each sandwich panel has core orientation of 0 degrees/0 degrees or 0 degrees/90 degrees. The cores used in these panels were smaller, core height is about 3 mm, in contrast to conventional sandwich cores. Impact tests were conducted at 3 and 6 m/s with spherical projectors. Adhesively bonded sandwich panels were also tested at 6 m/s with flat and conical projectors. Numerical models were prepared in LSDYNA to investigated the deformation behavior of cores. Panels tested with flat and conical projectors experienced complete perforation and absorbed more energy at configuration of 0 degrees/0 degrees core orientation. However, panels tested with spherical projectors were not perforated and they absorbed more energy at configuration of 0 degrees/90 degrees core orientation. Energy absorbing capacity of the panels were also compared to the panels having 9 mm height corrugated cores. The results showed that effective collapsing length was seen to increase due to increase in core height and impact energy distributed the whole panel surface more homogenous manner.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, sert lehim ve poliüretan ile birleştirilmiş oluklu kora sahip alüminyum sandviç yapıların enerjisönümleme kapasiteleri incelenmiştir. Sandviç yapılarda kor olarak yamuk ikizkenar şeklinde zikzak 1050H14 Al alaşımından yapılmış olan oluklu katmanlar ile yüz ve ara plakalar kullanılmıştır. Her bir sandviçpanel, 0°/0° veya 0°/90° kor oryantasyonuna sahiptir. Çalışmada kullanılan oluklu korlar geleneksel oluklukorlara kıyasla daha küçüktür ve 3 mm yüksekliğe sahiptir. Darbe testleri 3 ve 6 m/s hızlarında küreselprojektörler ile gerçekleştirilmiştir. Poliüretan ile birleştirilmiş sandviç yapıların bir kısmı ayrıca 6 m/s darbehızında düz ve konik projektörler ile test edilmiştir. Oluklu korların deformasyon tipinin belirlenmesiamacıyla deneyin nümerik simülasyonu LS-DYNA programı ile oluşturulmuştur. Düz ve konik projektörlerile test edilen paneller tamamen delinmiştir ve 0°/0° kor oryantasyonunda daha çok enerji sönümlemiştir.Küresel projektörler ile test edilen paneller ise delinmemiştir ve enerji sönümleme değerleri 0°/90° kororyantasyonunda daha yüksektir. Panellerin enerji sönümleme kapasiteleri aynı şekle sahip ancak 9 mmyüksekliğindeki oluklu korlu sandviç paneller ile karşılaştırılmıştır. Çalışma sonunda kor yüksekliğininartması ile efektif ezilme uzunluğunun arttığı ve darbe enerjisinin panele daha homojen olarak dağıtıldığıgörülmüştür.tr
dc.language.isotren_US
dc.publisherGazi Üniversitesitr
dc.relation.ispartofJournal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi Universityen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSimulationen_US
dc.subjectSandwichen_US
dc.subjectCoreen_US
dc.subjectImpacten_US
dc.titleOluklu alüminyum sandviç panellerde kor yüksekliğinin enerji sönümleme kapasitesine olan etkisitr
dc.title.alternativeThe effect of core height on energy absorbing capacity in aluminum corrugated sandwich panelsen_US
dc.typeArticleen_US
dc.institutionauthorKılıçaslan, Cenk-
dc.institutionauthorGüden, Mustafa-
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Mechanical Engineeringen_US
dc.identifier.volume35en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage17en_US
dc.identifier.endpage26en_US
dc.identifier.wosWOS:000520598100002en_US
dc.identifier.scopus2-s2.0-85081970917en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıtr
dc.identifier.doi10.17341/gazimmfd.639834-
dc.relation.doi10.17341/gazimmfd.639834en_US
dc.coverage.doi10.17341/gazimmfd.639834en_US
dc.identifier.trdizinid389995en_US
dc.identifier.wosqualityQ4-
dc.identifier.scopusqualityQ2-
item.openairetypeArticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
crisitem.author.dept03.10. Department of Mechanical Engineering-
Appears in Collections:Mechanical Engineering / Makina Mühendisliği
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File SizeFormat 
document.pdf1.23 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

2
checked on Apr 5, 2024

WEB OF SCIENCETM
Citations

1
checked on Mar 23, 2024

Page view(s)

1,678
checked on Apr 8, 2024

Download(s)

16
checked on Apr 8, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.