Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10911
Title: Assessment of inside ears (CIC) hearing aids device, major ıssues and solutions
Other Titles: İç kulak (CIC) işitme cihazlarının değerlendirilmesi, majör problemler ve çözümleri
Authors: Kraiem, Mejdi
Advisors: Başoğlu, Ahmet Nuri
Keywords: Hearing aids
CIC hearing aids
Inside ears
Industrial design
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Kraiem, M. (2019). Assessment of inside ears (CIC) hearing aids device, major ıssues and solutions. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: Hearing aids come from the widest medical sector that involves many other sectors that they work in collaborations with. A hearing aid demand work in many aspects starting from auditory, psychologic ergonomic and technologic etc. pushing forward the product to reply user’s personal needs. Through the evolution of the hearing aids, the design tends to be miniaturized in response to the psychology or the comfort side of patients and the market respond positively. Minimizing items would be great in several respects but would also higher risk to be lost. As long as the hearing aid’s industries looking forward to improving and idealizing the product there will be a long journey in the future to match technologies and innovative design to come over those issues, there will be a lot to criticize and work on. This study started with a literature survey in order to construct a clear idea about the item and their impact on the user with or without it and collect any potential technologies for better user experience. Later qualitative studies, an interview in depth and satisfaction survey, in which Interview in depth was done with some audiometrist collecting their preview from their patients. The Interviews where recorded. Then comes the satisfaction survey destinated to the users of hearing aids. In the satisfaction survey, we took into consideration if the user has tried both behind the ear and completely inside the ear to see if there is any remarkable preference or rejection between both items. To sum up, this study case is to collect any failure or issues that might face the hearing aids users in aim to put the light on some potential solution to enhance the experience of the users. So do to marketing demand to the miniature of hearing aids caused by the stigmatization of users, factors and facts like battery life, technologies, invisibility or secrecy of hearing aids and fear of losing it should be considered to enhance and improve the experience of hearing aids users.
İşitme cihazları, işbirliği içinde çalıştıkları diğer birçok sektörü içeren en geniş tıbbi sektörden gelmektedir. Bir işitme cihazı, işitsel, psikolojik ergonomik ve teknolojik vb. yönlerden başlayarak, kullanıcının kişisel gereksinimlerine cevap vermek için ürünü ileriye taşıyan birçok yönden çalışma gerektirir. İşitme cihazlarının evrimi boyunca, tasarım, hastaların psikolojisine veya rahat tarafına cevap olarak minyatürleştirme eğilimindedir ve piyasada olumlu tepki görmektedir. Maddeleri küçültmek birçok bakımdan çok faydalı olduğu gibi, fakat aynı zamanda kaybolma riski de artar. İşitme cihazını, ürünü geliştirmek ve idealize etmek isteyen endüstriler, gelecekte bu konuların üstesinden gelmek için teknolojileri ve yenilikçi tasarımları eşleştirmek için uzun bir yolculuk olacaktır, eleştirilecek ve üzerinde çalışılacak çok şey ortaya çıkacaktır. Bu çalışma, eşyaların ve onunla veya onsuz kullanıcı üzerindeki etkileri hakkında net bir fikir oluşturmak ve daha iyi kullanıcı deneyimi için potansiyel teknolojiler toplamak amacıyla yapılan bir literatür taramasıyla başladı. Daha sonra nitel çalışmalar, derinlemesine görüşme ve memnuniyet anketleriyle desteklenmiştir. Bu nedenle, kullanıcıların taleplerinin damgalanmasından kaynaklanan işitme cihazlarının minyatürüne pazarlama talebinde bulunmak, pil ömrü, teknolojiler, işitme cihazlarının görünmezliği veya gizliliği ile kaybetme korkusu gibi faktörler ve gerçekler işitme cihazı kullanıcılarının deneyimini arttırmak ve iyileştirmek için dikkate alınmalıdır.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Industrial Design, Izmir, 2019
Includes bibliographical references (leaves: 54-57)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/10911
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File SizeFormat 
10127250.pdf2.44 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

118
checked on May 6, 2024

Download(s)

108
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.