Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10921
Title: Understanding the biological role of sialidase NEU3 in Tay-Sachs disease mouse model
Other Titles: Sialidaz NEU3'ün Tay-Sachs hastalığı fare modelindeki biyolojik rolünün anlaşılması
Authors: Seyrantepe, Volkan
Akyıldız Demir, Seçil
Keywords: Tay-Sachs disease
Sialidases
Neuraminidase
Issue Date: Dec-2019
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Akyıldız Demir, S. (2019). Understanding the biological role of sialidase neu3 in tay-sachs disease mouse model. Unpublished doctoral dissertation, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkey.
Abstract: Tay-Sachs disease is a severe lysosomal storage disorder characterized by mutations in the lysosomal ß-Hexosaminidase A (HEXA) enzyme which converts GM2 to GM3 ganglioside. The GM2 ganglioside accumulation is observed predominantly in the neurons. The infants appear normal in their inborn time, but the progressive accumulation of undegraded GM2 results with death. Hexa-/- mice were created. However, they have a normal lifespan with no obvious neurological impairment until one year. It was thought that stored GM2 catabolized to GA2 using sialidase(s), which is further processed by HEXB. To determine the contribution of sialidase NEU3 to degradation of GM2, a mouse with combined deficiencies of Hexa and Neu3 genes was generated. The Hexa-/-Neu3-/- mice were healthy at birth, but they died between 1.5 and 5 months of age. Thin-layer chromatography and mass spectrometric analysis of the brains of Hexa-/-Neu3-/- mice revealed the abnormal accumulation of GM2. The progressive GM2 accumulation was also verified on testes, liver, and kidney of Hexa-/- Neu3-/- mice. GM2 accumulation in the brain leads to increased lysosomes with membranous cytoplasmic bodies, Purkinje cell depletion, cytoplasmic vacuolization, astrogliosis, and age-dependent lessening in neurons and oligodendrocytes. These mice have prominent disorders such as growth impairment, skeletal bones abnormalities, slow movement, tremors, anxiety and age-dependent loss in both memory and muscle strength. Consequently, the Hexa-/-Neu3-/- mice mimic the pathological, biochemical and clinical abnormalities of the Tay-Sachs patients, and useful model for the future understanding of cellular pathologies that drive the progression of the disease. They are a suitable model for the future pre-clinical testing of possible treatments.
Tay-Sachs hastalığı, GM2'yi GM3 gangliosidine dönüştüren lizozomal ß-Heksosaminidaz A (HEXA) enzimindeki mutasyonlarla karakterize edilen şiddetli lizozomal depo hastalığıdır. GM2 gangliosit birikimi ağırlıklı olarak nöronlarda gözlenir. Hastalar doğduklarında normal görünür, ancak ilerlemeyen parçalanmamış GM2 birikimi ölümle sonuçlanır. Hexa-/- fareler oluşturuldu. Ancak, bu fareler bir yıla kadar gözle görünür bir nörolojik bozulma olmadan normal yaşam sürdürdüler. GM2'nin, sialidaz(lar) kullanılarak GA2'ye yıkıldığı HEXB tarafından daha fazla işlendiği düşünülmüştür. Sialidaz NEU3'ün GM2'nin bozulmasına katkısını belirlemek için, Hexa ve Neu3 genlerinin birleşik eksikliklerine sahip bir fare üretildi. Hexa-/-Neu3-/- fareleri doğumda sağlıklıydı, ancak 1.5 ile 5 ay arasında öldüler. İnce tabaka kromatografisi ve kütle spektrometrik analizi Hexa-/-Neu3-/- farelerinin beyinlerininde GM2'nin anormal birikimini ortaya koydu. Artan GM2 birikimi ayrıca Hexa-/-Neu3-/- farelerinin testis, karaciğer ve böbreklerinde de doğrulandı. Beyindeki GM2 birikimi, membranöz sitoplazmik cisimler içeren artan lizozom, Purkinje hücre bozulması, sitoplazmik vakuolizasyon, astroglioziz ve nöron ve oligodendrositlerde yaşa bağlı azalmaya yol açar. Bu fareler, hastalara benzer şekilde büyüme bozukluğu, iskelet kemiklerinde anormalliklere, harekette yavaşlama, titreme, anksiyete ve yaşa bağlı hem hafıza hem de kas gücünde kayıp gibi belirgin bozukluklara sahiptir. Bu sonuçlar göstermektedir ki, Hexa-/-Neu3-/- fareler, erken başlangıçlı Tay-Sachs hastalık fare modeli olarak kullanılabilir ve gelecekteki olası tedavilerin klinik öncesi testleri için uygun bir model sunar.
Description: Thesis (Doctoral)--Izmir Institute of Technology, Molecular Biology and Genetics, Izmir, 2019
Includes bibliographical references (leaves: 92-99)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/10921
Appears in Collections:Phd Degree / Doktora

Files in This Item:
File SizeFormat 
10319739.pdf2.68 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

200
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

80
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.