Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10936
Title: Discourse of publicness in the discussions of art museums since the 1990s
Other Titles: 1990 yılından itibaren sanat müzesi tartışmalarında kamusallık söylemi
Authors: Kılıç, Pınar
Advisors: Çil, Ela
Keywords: Art museums
Public spaces
Public places
Discourse analysis
Pubicness
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Kılıç, P. (2019). Discourse of publicness in the discussions of art museums since the 1990s. Unpublished doctoral dissertation, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkey
Abstract: The 1990s was an important scene for art museums. Such that, not only an increase in art museums’ construction numbers began, but also their publicness occurred as an issue in the discourse. From the 1960s and onwards critics including artists and curators had been criticizing art museums’ institutional and operational strategies and they had been demanding a democratized art museum institution that could foster a strong and comprehensive publicness for multiple publics in society. It is interesting that since the 1990s publicness has also demanded by art museum institutions as well. As a result of the foundation of art museums’ publicness as an issue in the discourse, today we are witnessing that discussions on art museums’ publicness are high on the agenda of the art world. This dissertation aims to understand what the publicness of art museums could tell us. By considering this aim, this research is focusing on the questions, why publicness has been an issue in the discourse on art museums since the 1990s, and how and which aspects of publicness have been discussed in relation to art museums since the 1990s in the discourse.
1990'lar sanat müzeleri için önemli bir sahneydi. Öyle ki, sadece sanat müzelerinin inşa sayısındaki artış değil, aynı zamanda onların kamusallıkları da söylemde bir mesele olarak ortaya çıktı. Aslında, 1960'lı yıllardan itibaren çeşitli sanatçılar ve küratörleri içeren eleştirmenler, sanat müzelerinin kurumsal ve işletimsel stratejilerini eleştiriyorlardı ve toplumdaki farklı kamular için güçlü ve kapsamlı bir kamusallık sunabilecek demokratikleşmiş bir sanat müzesi kurumunu talep ediyorlardı. 1990'lı yıllardan itibaren ise kamusallığın çeşitli sanat müzesi kurumları tarafından da talep edilmesi ilginçtir. Sanat müzelerinin, söylemde bir mesele olmasının bir sonucu olarak, bugün sanat müzelerinin kamusallığı ile ilgili tartışmaların sanat dünyasının gündeminde olduğuna tanık olmaktayız. Bu tezin amacı, sanat müzeleri kamusallığının bize neler söyleyebileceğini anlamaktır. Bu amaç göz önünde bulundurularak, bu araştırma, 1990'lı yıllardan beri kamusallığın sanat müzeleri söyleminde neden bir mesele haline geldiği ve 1990'lı yıllardan beri kamusallığın sanat müzelerinde nasıl ve hangi veçhelerde tartışıldığı üzerine odaklanmaktadır.
Description: Thesis (Doctoral)--Izmir Institute of Technology, Architecture, Izmir, 2019
Includes bibliographical references (leaves: 203-229)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/10936
Appears in Collections:Phd Degree / Doktora

Files in This Item:
File SizeFormat 
10319001.pdf5.71 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

174
checked on May 6, 2024

Download(s)

636
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.