Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10962
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖzyüzer, Lütfi-
dc.contributor.authorKamolov, Shukrullo-
dc.date.accessioned2021-07-04T09:29:58Z-
dc.date.available2021-07-04T09:29:58Z-
dc.date.issued2020-07en_US
dc.identifier.citationKamolov, S. (2020). Anti-reflective and optical transparent coatings for thin film solar cells and glasses. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkeyen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/10962-
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Energy Systems Engineering, Izmir, 2020en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 57-61)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractAntireflective coatings in some implementation necessary for the decreasing surface reflection, but in some applications also for increasing transmittance. Incident radiation on the surface of the optical material is divided into transmitted, reflected, scattered, and absorbed proportions, and the proportion of current energy that deployed among them is defined by RI (refraction indices). Solar panels made from crystalline or polycrystalline silicon, but another type of solar panel is a thin-film solar panel. Thin-film technology has several advantages, such as low material consumption, which leads to cost savings to production, the ability to absorb diffused solar radiation, a relatively high efficiency (up to 20%), long service life (efficiency decreases by 10-15% of the initial efficiency). For all types of photovoltaic devices, energy loss is an important issue. Single-layer and two-layer antireflection coatings with a low refractive index, coated and uncoated (SiO2) thin-film with the sol-gel method were prepared and compared in terms of performance and continuity. The photocatalytic performance of (SiO2) thin films in 1, 2, 3, 4, 5 and 24 hours was defined with methylene blue dye solution (20 mL) under UV source and was illuminated by it. The I-V characteristics curve of solar cells for small and large area was learned and increasing efficiency was observed. Adhesion tests in this study was applied by tape tests on substrates of glass. As a result, the field tests of small and large area glasses coated solar panels were realized, the low reflectance and high efficiency were obtained.en_US
dc.description.abstractYansıtıcı kaplamalar bazı uygulamalarda yuzu yansıma azalan camlar için gerekli olmakla birlikte, bazı uygulamalarda geçirgenliği arttırmak için de gereklidir. Optik malzemenin yüzeyindeki radyasyon iletilen, yansıtılan, dağıtılan ve emilim oranlarına bölünür ve aralarında dağıtılan mevcut enerjinin oranı RI (kırılma indeksleri) ile tanımlanır. Güneş panelleri kristal veya polikristalin silikondan yapılır, ancak başka bir güneş paneli tipi ise ince filmli güneş panelidir. İnce film teknolojisinin düşük malzeme tüketimi, yayılan güneş radyasyonunu emme yeteneği, nispeten yüksek verimlilik (% 20'ye kadar) ve uzun hizmet ömrü (verimlilik, ilk verimliliğin% 10-15'i kadar azalır) gibi çeşitli avantajları vardır, bu nedenle ciddi bir maliyet tasarrufu sağlanmaktadır. Tüm fotovoltaik cihazlar için enerji kaybı önemli bir konudur. Sol-jel yöntemi ile kaplanmış ve kaplanmamış (SiO2) ince film, düşük kırılma indeksine sahip tek katmanlı ve iki kamala yansıma önleyici kaplamalar hairtails, performans ve süreklilik açısından karşılaştırılmıştır. 1, 2, 3, 4, 5 ve 24 saatteki SiO2 ince filmlerinin fotokatalitik performansı, UV kaynağı altında aydınlatıldı ve metilen mavisi boya çözeltisi (20 mL) ile belirlendi. Küçük ve büyük alanlar için güneş pillerinin I-V karakteristik eğrisi öğrenildi ve verimliliğin arttığı gözlemlendi. Bu çalışmada yapışma testleri, cam yüzeyler üzerinde bant ile uygulanmıştır. Sonuç olarak, küçük ve geniş boyutlu cam kaplamalı güneş panellerinin saha testleri gerçekleştirilmiş, düşük yansıtma ve yüksek verim elde edilmiştir.en_US
dc.description.sponsorshipTÜBİTAK and Teknoma Technological Materials Industrial and Trading Inc.en_US
dc.format.extentx, 61 leavesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectThin filmsen_US
dc.subjectSolar cellsen_US
dc.subjectCoatingsen_US
dc.titleAnti-reflective and optical transparent coatings for thin film solar cells and glassesen_US
dc.title.alternativeİnce film güneş hücreleri ve camlar için yansıtmasız ve optik geçirgen kaplamalaren_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.authorid0000-0002-9946-474Xen_US
dc.departmentThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Energy Systems Engineeringen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1en-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Files in This Item:
File SizeFormat 
10352244.pdf3.81 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record
CORE Recommender

Page view(s)

282
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

258
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.