Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10965
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDede, Mehmet İsmet Can-
dc.contributor.authorMaaroof, Omar Waleed Najm-
dc.date.accessioned2021-07-04T09:33:02Z-
dc.date.available2021-07-04T09:33:02Z-
dc.date.issued2020-07en_US
dc.identifier.citationMaaroof, O. W. N. (2020). Design of a robot assisted minimally invasive surgical system for pituitary tumor surgery based on safety features. Unpublished doctoral dissertation, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkeyen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/10965-
dc.descriptionThesis (Doctoral)--Izmir Institute of Technology, Mechanical Engineering, Izmir, 2020en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 210-225)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractThe study is on the designing a robot assisted endonasal endoscopic surgical system; NeuRoboScope, the pituitary tumor resection surgery system. This system comprises a passive and an active arm. The passive arm positions the active arm in the surgery zone while the active arm assists the surgeon by positioning the endoscope during the surgery. The focus of this thesis is the mechanical and control safety features that can be implemented in the system. The safety enhancement methods of robot assisted minimally invasive surgery systems are investigated. Among the seventeen robot assisted endoscope holders, sixteen of them have been implemented in pituitary tumor and sinus surgeries. Safety is the main criterion that advances the progress of these systems and places them in operation rooms. Accordingly, two optimization procedures have been applied during the design of the NeuRoboScope system that have a direct effect on the suggested safety features. A novel optimization technique is proposed by employing a redundancy resolution method. The most suitable fixing point of the passive arm and its first link length is optimized to achieve the maximum manipulability with restrictions imposed by a modified condition number index and impedance of the passive arm. The active arm's partial gravity compensation is studied. Three spiral springs are used as counter-springs as the most compact and lightweight partial gravity compensation method. Particle swarm optimization method is employed for the optimization of the design parameters: spiral spring stiffnesses and preload angles. Consequently, at least 66% of actuator loads are compensated.en_US
dc.description.abstractBu çalışma bir yardımcı robotlu endonazal endoskopik ameliyat sistemi; NeuRoboScope, hipofiz bezi tümörü rezeksiyonu ameliyat system, tasarımı hakkındadır. Bu sistem bir pasif kol ve bir aktif koldan oluşmaktadır. Pasif kol aktif kolu ameliyat bölgesinde konumlandırırken aktif kol endoskopu ameliyat sırasında yönlendirerek cerraha yardımcı olur. Bu tezde söz konusu sistemde kullanılabilecek mekanik ve kontrol alanlarındaki güvenlik özelliklerine odaklanılmıştır. Robot yardımcılı minimal invaziv ameliyat sistemlerinin güvenliği artırıcı yöntemleri araştırılmıştır. Mevcut onyedi robot yardımcılı endoskop tutucu arasından onaltısı hipofiz bezi tümörü ve sinüs ameliyatlarında kullanılmıştır. Bu sistemlerin ilerleyip ameliyat odalarında yer bulmasında güvenlik en önemli kriterdir. Bu doğrultuda, NeuRoboScope sistemi için önerilen güvenlik özelliklerine doğrudan etkisi olan iki eniyileme yöntemi tasarım sırasında uygulanmıştır. Artıksıllık çözünümü yönetmini kullanan yeni bir eniyileme yöntemi önerildi. Pasif kolun bağlantı noktası konumu ve ilk uzvunun boyu en yüksek manipülabile edilebilirliğe ulşmak için, değiştirilmiş kondüsyon numarası ve pasif kolun empedans kısıtları gözetilerek, eniyilendi. Aktif kolun kısmi yerçekimi telafisi çalışıldı. En kompakt ve hafif kısmi yerçekimi yöntemi olarak üç adet spiral yay karşıt yay olarak kullanıldı. Partikül sürü eniyilemesi yöntemi kullanılarak tasarım parametreleri olan spiral yayın direngenliği ve öngerilme açısı eniyilendi. Sonuç olarak eyleyicilerin yükelerinin en az %66'sı telafi edildi.en_US
dc.description.sponsorshipTUBITAK (EEEAG/115E726)en_US
dc.format.extentxvi, 225 leavesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPatient safetyen_US
dc.subjectParticle swarm optimizationen_US
dc.subjectDesign optimizationen_US
dc.subjectRobotics in medicineen_US
dc.subjectPituitary tumor surgeryen_US
dc.titleDesign of a robot assisted minimally invasive surgical system for pituitary tumor surgery based on safety featuresen_US
dc.title.alternativeHipofiz tümörü ameliyatı için güvenlik özellikleri temel alınarak robot yardımlı bir minimal invaziv ameliyat sistemi tasarımıen_US
dc.typeDoctoral Thesisen_US
dc.authorid0000-0002-8910-2075en_US
dc.departmentThesis (Doctoral)--İzmir Institute of Technology, Mechanical Engineeringen_US
dc.relation.tubitakinfo:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/EEEAG/115E726-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.openairetypeDoctoral Thesis-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1en-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:Phd Degree / Doktora
Files in This Item:
File SizeFormat 
10347076.pdf7.04 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

224
checked on Apr 8, 2024

Download(s)

308
checked on Apr 8, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.