Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10966
Title: Integration of inherited water management systems with contemporary nature-based solutions: The case of Bodrum, Turkey
Other Titles: Miras su yönetimi sistemleri ile çağdaş doğa-temelli çözümlerin entegrasyonu: Bodrum (Türkiye) örneği
Authors: Saygın, Nicel
Çömez, Fatma Öykü
Keywords: Water heritage
Integrated water management
Nature-based solutions
Blue-green infrastructure
Bodrum Peninsula
Issue Date: Jul-2020
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Çömez, F. Ö. (2020). Integration of inherited water management systems with contemporary nature-based solutions: The case of Bodrum, Turkey. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: Water, as an indispensable source of life, is considered as a scarce resource due to excessive consumption, pollution, climate change, and poor management practices. As water scarcity is being felt more and more every day around the world, innovative and creative solutions have gained an emergency for cities. Instead of conventional solutions, city managements are searching for sensitive solutions to nature and local. Turkey is already facing the problems of water scarcity due to its semi-arid climate susceptive to climate change; however, the conventional approach dominates water management. Bodrum is chosen as the case study area because it has its own water collection methods used for centuries by local population and have been emerged as a cultural heritage. The aim of the thesis is to propose environmentally sensitive and effective solutions to the water scarcity of the peninsula by combining the local water heritage methods and contemporary nature-based water supply techniques. In the study, water management methods of different historical cities are examined. Later, the current water problems and different management techniques from around the world are discussed. Additionally, approaches of countries are discussed to understand concepts and implementations. In the case study, the water problems and management history of the Bodrum Peninsula are investigated. The current situation analyses and a survey are conducted. With the obtained data, a guide which presents integrated strategies to combine the local water heritage methods and innovative nature-based techniques have been developed for the Bodrum Peninsula.
Hayatın vazgeçilemez bir kaynağı olarak su, aşırı tüketim, kirlilik, iklim değişikliği, ve kötü yönetim pratikleri gibi nedenlerden dolayı günümüzde kıt bir kaynak olarak değerlendirilmektedir. Dünya'da su kıtlığı her geçen gün daha fazla hissedilmeye başladıkça, kentlerde su yönetimine yeni ve yaratıcı çözüm arayışları ortaya çıkmıştır. Bilinçli kent yönetimleri, beton ve boru çözümlerin yerine, doğa ve yerel ile uyumlu ve hassat çözüm arayışlarını sürdürmekte ve farklı şekillerde uygulamaktadırlar. Yarı-kurak iklimi nedeni ile halihazırda su kıtlığı problemleri ile yüzleşen ve iklim değişikliğine hassas Türkiye'de, su yönetimine beton çözümlerin oluşturduğu geleneksel bir yaklaşım hakimdir. Bodrum, Anadolu'da, kendi kültüründe barındırmış olduğu ve geçmişte yüzyıllarca kullanılmış etkili su toplama yöntemleri olan önemli bir yerleşim örneği olup çalışma alanı olarak belirlenmiştir Tezin amacı yerel yöntemleri gün yüzüne çıkararak, tekrardan, doğa temelli tekniklerle birleştirip kentin su sıkıntısına kendi geçmişinden gelen doğası ve yereli ile uyumlu, çevresel olarak hassas ve etkili çözüm önerileri sunmaktır. Çalışmada, ilk olarak farklı tarihi kentlerin su yönetim methodları incelenmiştir. Daha sonra dünyada ve Türkiye'de su problemleri ve farklı yönetim şekilleri tartışılmıştır. Bunlara örnek olarak farklı ülkelerin uyguladığı yenilikçi ve hassas su yönetimi konseptleri ve uygulama biçimleri ile yeni bir bakış açısı olan mavi-yeşil altyapı sistemleri doğa-temelli çözüm önerilerinin bir aracı olarak ele alınmıştır. Daha sonra Bodrum Yarımadası su problemleri ve yönetimi araştırılmış, mevcut durum analizleri yapılmış ve yöre halkından 51 kişi ile bir anket gerçekleştirilmiştir. Analizler ve anket sonucu elde edilen verilerle Bodrum Yarımadası için yerel su mirasını, yenilikçi doğa-temelli çözümler ile entegre edici stratejiler sunan bir rehber hazırlanmıştır.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, City and Regional Planning, Izmir, 2020
Includes bibliographical references (leaves: 160-170)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/10966
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File SizeFormat 
10173465.pdf14.5 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

52
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

88
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.