Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10967
Title: Portrait of an architect from İzmir: Erbil Coşkuner's early works
Other Titles: İzmir'den bir mimar portresi: Erbil Coşkuner'in erken dönem işleri
Authors: Erten, Erdem
Temelli, Feyza
Keywords: Erbil Coşkuner
Architects
Issue Date: Jul-2020
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Temelli, F. (2020). Portrait of an architect from İzmir: Erbil Coşkuner's early works. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: This thesis aims to examine the work of, Erbil Coşkuner, one of the prominent names of modern Turkish architecture in İzmir. The thesis adopts a chronological layout in order to contextualize Coşkuner's career against the historical background that influenced him. The text is divided into three sections to periodize his career in order to shed light on the formative influences behind Coşkuner's career as an architect, as well as his intellectual development. The main aim of the thesis is not to position Erbil Coşkuner as a "leading actor" of İzmir and Turkey's architectural scene and to construct a hagiographic narrative, but rather to understand his career within a broader historical framework. The thesis is partially based on a series of open-ended interviews held with Coşkuner in person, and recorded with his consent. The interviews laid the groundwork for further research into Coşkuner's personal archives as well as publications based on his work. The primary material collected after the archival research and the interviews which helped construct a micro-history of the architect's career was then evaluated against histories of modern Turkish architecture. The thesis thus aims to question as well as contribute to this framework through the lens of Coşkuner's career.
Bu tez modern Türk mimarisinin İzmir'de öne çıkan isimlerinden Erbil Coşkuner'in çalışmalarını incelemeyi amaçlamaktadır. Tezin içeriği kronolojik bir tarih yazımı yöntemiyle sınıflandırılmış; Coşkuner'in mimarlık süreci, tarihsel bağlamda neden-nasıl sorularıyla birbirleriyle ilişkilendirilmiştir. Tez, Coşkuner'in mimar olarak kariyerinin ve entelektüel gelişiminin ardındaki biçimlendirici etkilere ışık tutmak amacıyla kariyerinin dönemlere bölündüğü üç bölüme ayrılmıştır. Ayrıca Coşkuner'in çalışmalarını içeren kapsamlı bir araştırma ve değerlendirme de sunulmuştur. Tezde Erbil Coşkuner'i İzmir ve Türkiye mimarlık sahnesinin "önde gelen aktörü" olarak konumlandıran kurgusal ve yüceltici bir metin sunmak yerine Coşkuner'in yaşam ve kariyerine daha geniş bir tarihsel çerçevede bakmaya çalışılmıştır. Tezin araştırma evresinin en önemli bölümünü Coşkuner'le yapılmış olan açık uçlu sorulardan oluşan görüşmeler oluşturmuş, bu görüşmeler Coşkuner'in bilgisi dahilinde ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. Görüşmeler Coşkuner'in kişisel arşivleri ve çalışmalarına dayanan yayınlar üzerine daha fazla araştırma yapılması için zemin hazırlamıştır. Arşiv araştırmasından sonra toplanan birincil kaynaklar ve mimarın kariyerinin mikro tarihini inşa etmeye yardımcı olan röportajlar, modern Türk mimarisinin tarihsel arka planına göre değerlendirilmiştir. Bu nedenle tez, Coşkuner'in kariyeri aracılığıyla bu tarihsel çerçeveyi sorgulamayı ve katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Architecture, Izmir, 2020
Includes bibliographical references (leaves: 136-141)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/10967
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File SizeFormat 
10178750.pdf49.27 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.