Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10968
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTanoğlu, Metin-
dc.contributor.authorKartav, Osman-
dc.date.accessioned2021-07-04T09:33:03Z-
dc.date.available2021-07-04T09:33:03Z-
dc.date.issued2020-07en_US
dc.identifier.citationKartav, O. (2020). Desing and production of light-weight pressure resistant composite tank materials and systems for hydrogen storage. Unpublished doctoral dissertation, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkeyen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/10968-
dc.descriptionThesis (Doctoral)--Izmir Institute of Technology, Mechanical Engineering, Izmir, 2020en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 107-114)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractThis thesis focuses on the development of high-pressure resistant composite tanks for hydrogen storage. For this aim, composite tanks with aluminum liners were designed and manufactured by filament winding technique with various lay-up configurations and tested. The main objective of this study was to develop composite tanks with 700 bar working pressure and 1400 bar burst pressure. Furthermore, composite doily layers were incorporated into the filament winding technique and inserted at the front and end dome sections of the composite tanks to improve the burst pressure performance of the composite tanks and to develop the manufacturing process. Before the manufacturing process, the winding simulations were completed using CADWINDTM CAM software. The manufactured composite tanks were hydrostatically loaded with increasing internal pressure up to the burst pressure. During loading, the deformations over the composite tanks and liners were measured locally using strain gauges. Besides, composite plates were manufactured by filament winding technique to determine the mechanical and the thermo-mechanical properties, and the fiber mass fractions of composite sections were determined. Additionally, a preliminary study was carried out to investigate the effect of hybrid fiber usage on the burst pressure performance of steel liner based composite tanks. The effect of filament winding parameters on the burst pressure performance of composite tanks was investigated experimentally. The aimed burst pressure value of more than 1400 bar was obtained in this study for aluminum liner-based carbon fiber reinforced composite tanks. Also, a desired safe burst mode that is expected to occur in the mid-region of the composite tanks was successfully obtained. This study may be useful for the development of composite tanks for high-pressure hydrogen storage especially for the automotive industry and can be helpful to decrease the usage of fossil fuels.en_US
dc.description.abstractBu tez, hidrojen depolanması amaçlı yüksek basınca dayanıklı kompozit tankların geliştirilmesine odaklanmaktadır. Bu amaçla, aluminyum iç gömleğe sahip kompozit tanklar tasarlanmış ve çeşitli katman dizilimleri ile filament sarma yöntemi ile üretilmiş ve test edilmiştir.Bu çalışmanın ana amacı, 700 bar çalışma basıncına ve 1400 bar patlama basıncına sahip kompozit tankların geliştirmesidir. Üstelik, kompozit tankların patlama basıncı performansını iyileştirmek ve üretim yöntemini geliştirmek için kompozit takviye tabakaları filament sarma tekniğine dahil edilerek ön ve arka dom kısımlarına yerleştirilmiştir. Üretim prosesinden önce, sarım simülasyonları CADWINDTM CAM yazılımı kullanılarak tamamlanmıştır. Üretilen kompozit tanklara, patlama basıncı noktasına kadar artan hidrostatik yük uygulanmıştır. Yükleme sırasında kompozit tanklarda ve iç gömleklerde oluşan lokal deformasyonlar gerinim pulları kullanılarak ölçülmüştür. Ayrıca, kompozit kısmın mekanik ve termo-mekanik özelliklerini ve fiber ağırlık oranını belirlemek için filament sarma yöntemi ile kompozit plakalar üretilmiştir. Ek olarak, hibrit fiber kullanımının çelik iç gömleğe sahip kompozit tankların patlama basıncı performansına olan etkisinin incelenmesi için bir ön çalışma gerçekleştirilmiştir. Filament sarma parametrelerinin kompozit tankların patlama basıncına olan etkileri deneysel olarak incelenmiştir. Bu çalışmada alüminyum iç gömlek esaslı karbon fiber takviyeli kompozit tanklar için hedeflenen 1400 bar üstü patlama basıncı elde edilmiştir. Ayrıca kompozit tankların orta bölgesinde olması gereken güvenli patlama moduna istenilen şekilde başarıyla ulaşılmıştır. Bu çalışma, özellikle otomotiv endüstrisi için yüksek basınç hidrojen depolama amaçlı kompozit tankların gelişimde ve katı yakıt kullanımın azaltılmasında yararlı olabilir.en_US
dc.description.sponsorshipTUBITAK (MAG/215M182)en_US
dc.format.extentxi, 125 leavesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.relationHidrojen Depolanması Ve Dağıtımı Amaçlı Yüksek Basınca Dayanıklı Hafif Kompozit Tank Malzemelerinin Ve Sistemlerinin Tasarlanması, Optimizasyonu Ve Prototip İmalatlarının Gerçekleştirilmesi-
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectComposite tanksen_US
dc.subjectHigh-pressure hydrogen storageen_US
dc.subjectComposite materialsen_US
dc.subjectHydrogenen_US
dc.titleDesing and production of light-weight pressure resistant composite tank materials and systems for hydrogen storageen_US
dc.title.alternativeHidrojen depolanması amaçlı yüksek basınca dayanıklı hafif kompozit tank malzemelerinin ve sistemlerinin tasarlanması ve üretimien_US
dc.typeDoctoral Thesisen_US
dc.authorid0000-0002-7153-286Xen_US
dc.departmentThesis (Doctoral)--İzmir Institute of Technology, Mechanical Engineeringen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.relation.grantno215M182-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1en-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeDoctoral Thesis-
crisitem.author.dept03.10. Department of Mechanical Engineering-
Appears in Collections:Phd Degree / Doktora
Files in This Item:
File SizeFormat 
10349331.pdf5.09 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

348
checked on Apr 15, 2024

Download(s)

1,172
checked on Apr 15, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.