Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10970
Title: A model-based test generation approach for agile software product lines
Other Titles: Çevik yazılım ürün hatları için bir model-tabanlı test üretim yaklaşımı
Authors: Tuğlular, Tuğkan
Öztürk, Dilek
Keywords: Software testing
Model-based testing
Formal methods
Event Sequence graphs
Issue Date: Jul-2020
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Öztürk, D. (2020). A model-based test generation approach for agile software product lines. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: Achieving fast development of good-quality software products is as important as achieving pure functionality. Qualified software development provides client satisfaction, reduces post-deployment costs and certificates the products. In addition to increasing quality, clients expect to tailor the products according to their needs and therefore, product configurability becomes more and more critical. Hence, the software manufacturing is required to adapt this configurable development process correspondingly. Software product line is a paradigm that purposes faster development of qualified software products that belongs to a particular domain. This thesis concentrates on quality assurance in software product lines and provides novel model-based approaches which are full test sequence composition and incremental test sequence composition approaches that aim to reuse existent test artefacts. Full test sequence composition approach reuses the existing test models and the test sequences are composed from scratch each time a product variant's test sequences are generated. Incremental test sequence composition approach reuses both of the test models and the existing test sequences of product variants. Whenever a product variant's test sequences are generated, existing test sequences and features which are incrementing the existing product are composed. The proposed approaches and the classical test generation of ESGs are compared, the results show that the incremental test sequence composition is the best in terms of both test set size and test generation time, the full test sequence composition is better than the single model ESG test generation in terms of test suite size but not in terms of test generation time.
Yazılım ürünleri geliştirilmesinde, kaliteli ve hızlı bir şekilde ürün geliştirebilmek, ürünlerden beklenen işlevselliği elde etmek kadar önemlidir. Yüksek kaliteli yazılım ürünleri, müşteri memnuniyetini artırırken dağıtım sonrası maliyetleri azaltır. Günümüzde, yazılım ürünlerinin alıcıları, sadece yüksek kaliteli değil, aynı zamanda ihtiyaçlarına göre uyarlanabilen ürünleri de beklemektedir. Bu nedenle, ürün yapılandırılabilirliği, ensdütriyel anlamda daha önemli hale gelmiştir. Yazılım üretiminin, bu yapılandırılabilir geliştirme sürecine uyum sağlaması gerekmektedir. Yazılım ürün hattı (YÜH), belirli bir alana ait yazılım ürünlerinin, yüksek kaliteli bir şekilde ve daha hızlı geliştirilmesini amaçlayan bir paradigmadır. Bu tez, yazılım ürün hatlarında kalite güvencesi üzerine yoğunlaşmakta ve mevcut test paydaşlarını yeniden kullanmayı amaçlayan, tam test sırası birleştirme ve artırımlı test sırası birleştirme isimli model tabanlı yaklaşımlar sunmaktadır. Tam test sırası birleştirme yaklaşımında, yalnızca mevcut test modelleri yeniden kullanılmaktadır ve bir ürün varyantının test sıraları her oluşturulduğunda, test modellerine ait test sıraları sıfırdan birleştirilmektedir. Artırımlı test sırası birleştirme yaklaşımında ise hem test modelleri hem de ürün varyantlarının mevcut test sıraları yeniden kullanılabilir ve bir ürün varyantının test sıraları birleştirilirken, bu yeni ürünün elde edilmesini sağlayan taban ürüne ait test sıraları ve bu mevcut ürünü artıran özelliklere ait test sıraları birleştirilmektedir. Bu tez kapsamında önerilen iki yaklaşımı ve klasik, tek-model test üretim yaklaşımlarını karşılaştırırken, sonuçlar, artırımlı test sırası birleştirme yaklaşımının hem test kümesi boyutu hem de test üretim süresi açısından en iyi olduğunu; ful test sırası birleştirme yaklaşımının ise test kümesi boyutu bakımından tek-model test üretimi yaklaşımından daha iyiyken, test üretim süresi açısından daha kötü olduğunu göstermektedir.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Computer Engineering, Izmir, 2020
Includes bibliographical references (leaves: 90-95)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/10970
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File SizeFormat 
10191917.pdf3.65 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

210
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

166
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.