Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10983
Title: A model for prediction of noise levels in open plan offices based on number of occupants
Other Titles: Açık planlı ofislerde kullanıcı sayısına bağlı olarak gürültü seviyelerini tahmin etmek için bir model
Authors: Karcı, Zeynep Sevinç
Advisors: İlal, Mustafa Emre
Keywords: Interior architecture
Architectural acoustic
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Karcı, Z. S. (2020). A model for prediction of noise levels in open plan offices based on number of occupants. Unpublished doctoral dissertation, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkey
Abstract: Noise is recognized as one of the largest problems in achieving healthy living environments. It is especially critical in working environments which are designed to encourage occupant interactions. While designing spaces, a noise prediction model would be a useful tool for designers. Models for prediction of noise generated by occupants themselves are few. One that has proven effective was developed specifically for eating establishments considering the Lombard effect. This study focuses on the adaptation of this model to open plan offices. Preliminary measurements were done in two eating establishments, a library study room and an architecture studio confirming the fact that the model is not appropriate for working spaces. Afterwards, measurements were conducted in six open plan offices, based on the measurements, the model parameters were analyzed in detail through optimizations for best-fit. The results indicate that the Lombard slope varies among offices and that spatial density is an indicator of number of simultaneously speaking occupants. For adapting the model to open plan offices, two modifications were proposed: Introduction of a variable representing the interaction level, and a lookup table for determining the number of simultaneous speakers. Interaction level reflects how careful occupants are in the space not to create noise for others. It changes based on the nature of work. The number of simultaneously speaking occupants depend on how close workstations are. The results indicate that with the proposed adaptations, the model is an adequate prediction tool that can be utilized in the design of open plan offices.
Gürültü, sağlıklı yaşam ortamlarına ulaşmadaki en büyük sorunlardan biri olarak görülmektedir. Gürültü sorunu özellikle etkileşimin desteklendiği çalışma mekanlarında daha önemli hale gelmiştir. Mekanlar tasarlanırken, gürültü seviyesini belirleyecek bir gürültü tahmin modeli tasarımcılar için faydalı bir araç olabilir. Kullanıcıların ürettikleri gürültüyü tahmin eden modellerin sayısı azdır. Etkinliği kanıtlanmış olan ve Lombard etkisini hesaba katan bir model yemek mekanlarına yönelik geliştirilmiştir. Bu çalışma yemek yeme alanları için tasarlanmış modelin açık planlı ofislere uyarlanmasına odaklanmaktadır. Ön çalışmada, iki yemek yeme mekanı, kütüphanede bulunan bir çalışma salonu ve bir mimarlık stüdyosunda ölçümler yapılmış ve yemek yeme alanları için geliştirilmiş modelin çalışma mekanları için uygun olmadığı gösterilmiştir. Daha sonra ölçümler altı farklı açık planlı ofiste yürütülmüştür, yapılan ölçümlere dayalı olarak modelin parametreleri için en uygun değerler optimizasyonlarla araştırılmıştır. Sonuçlar; Lombard eğiminin ofisler arasında farklılık gösterdiğini ve mekansal yoğunluğun eş zamanlı konuşan kişi sayısı için iyi bir gösterge olduğunu ortaya koymaktadır. Mevcut modelin açık planlı ofislere uyarlanması için modele iki değişiklik önerilmiştir: Ofislerdeki etkileşim seviyesini temsil eden bir değişken ve eş zamanlı konuşmacıların sayısını belirlemek için bir tablo. Etkileşim seviyesi, kullanıcıların diğer kullanıcıları rahatsız edecek gürültüyü yaratmamak için ne denli dikkatli olduklarını yansıtır. Etkileşim seviyesi işin niteliğine bağlı olarak değişir. Aynı anda konuşan kişi sayısı ise, çalışma masaları arasındaki uzaklığa bağlıdır. Bulgular, önerilen değişiklikler ile modelin açık planlı ofislerin tasarımında kullanılabilecek yeterli bir gürültü tahmin aracı olduğunu göstermektedir.
Description: Thesis (Doctoral)--Izmir Institute of Technology, Architecture, Izmir, 2020
Includes bibliographical references (leaves: 83-88)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/10983
Appears in Collections:Phd Degree / Doktora

Files in This Item:
File SizeFormat 
10348485.pdf3.62 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

126
checked on May 20, 2024

Download(s)

160
checked on May 20, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.