Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11001
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBingöl, Ferhat-
dc.contributor.advisorGökçen Akkurt, Gülden-
dc.contributor.authorDemir, Erdem-
dc.date.accessioned2021-07-04T09:36:09Z-
dc.date.available2021-07-04T09:36:09Z-
dc.date.issued2020-07en_US
dc.identifier.citationDemir, E. (2020). Wind turbine power curve update based on atmospheric conditions and structural fatigue. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkeyen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/11001-
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Energy Engineering, Izmir, 2020en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 71-74)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractWind energy is still developing industry and people who work in this industry working hard to accomplish the difficulties. Problems are not arise only by nature of wind but technological developments, methods and even market pressure itself. Wind turbine theoretical power curves are given only for certain conditions and one can easily say that those conditions are not met in real sites. This difference generates a uncertainty in AEP calculations thus financial models become less reliable. Shifting power curve by taking atmospheric effects into account will give more realistic power curve thus more accurate AEP and financial models. In this study, effects of atmospheric conditions and correction methods on NREL 5MW wind turbines power curve have been investigated and importance of corrected power curve has been discussed.en_US
dc.description.abstractRüzgar enerjisi hala gelişmekte olan bir endüstridir ve bu alanda çalışan insanlar ortaya çıkan zorlukları çözmek için ciddi çalışma içerisindedir. Ortaya çıkan problemler sadece doğanın ortayta çıkardığı problemler değil, teknolojik gelişmeler, kullanılan metodlar ve hatta pazarın yarattığı ticari baskıdan dolayı ortaya çıkmaktadır. Rüzgar türbinlerinin teorik olarak veirlen güç eğrileri belirli koşullar için hesaplanmakta ve hemen hiç bir gerçek sahada bu koşullar elde edilememektedir. Ortaya çıkan bu fark ise yıllık enerji üretimi hesaplarında bize bir belirsizlik getirmektedir bundan dolayı yapılan finansal modellerde güvenilirliğini yitirmektedir. Atmosferik etkileri göz önüne alarak güç eğrisinin güncellenmesi, daha gerçekci bir güç eğrisi elde edilmesine ve daha doğru ve güvenilir yıllık üretim hesabı ve finansal modeller verecektir. Bu çalışmada atmosferik etkiler ve düzeltme metodları, NREL 5MW rüzgar türbini güç eğrisi için incelenmiş ve düzeltilmiş güç eğrisinin önemi tartışılmıştır.en_US
dc.description.sponsorshipTUBITAK (MAG/215M384-MAG/216M505)en_US
dc.format.extentix, 74 leavesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.relationYarımada Yüksek Rüzgar Ölçüm Direği-
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectWind turbinesen_US
dc.subjectWind energyen_US
dc.subjectPower curve uptadeen_US
dc.titleWind turbine power curve update based on atmospheric conditions and structural fatigueen_US
dc.title.alternativeAtmosfer durumuna ve yapısal yorgunluğa bağlı güç eğrisi güncellemesien_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.authorid0000-0002-7188-0282en_US
dc.departmentThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Energy Systems Engineeringen_US
dc.relation.tubitakinfo:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/MAG/215M384-
dc.relation.tubitakinfo:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/MAG/216M505-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.relation.grantno215M384-
item.languageiso639-1en-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Files in This Item:
File SizeFormat 
10332985.pdf21.08 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record
CORE Recommender

Page view(s)

140
checked on May 22, 2023

Download(s)

322
checked on May 22, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.