Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11007
Title: A critical analysis of project cost estimation models in construction management literature
Other Titles: Yapım yönetimi yazınında proje maliyet tahmin modellerinin eleştirel bir incelemesi
Authors: Kale, Serdar
Özkan, Selen
Keywords: Construction cost estimation
Construction cost models
Project management
Reproducibility
Reproducible research
Issue Date: Jul-2020
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Özkan, S. (2020). A critical analysis of project cost estimation models in construction management literature. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: Studies in recent years have shown that the majority of published studies cannot be reproduced. Failure to reproduce the researchs lead to a crisis in the reliability of the study results. The importance and benefits of reproducible research results have been well understood in a number academic fields such as psychology and biomedicine and in turn several steps have been taken to ensure the adequate data sharing in order to reproduce the studies. . The thesis presented herein explores the concept of reproducibility in the context of construction management literature in particular construction cost estimation research. A sample of 227 articles published in project management and construction management journals was analyzed. The research findings reveal that only 3.69% of articles can be reproduced and reproducibility is a major issue in construction management literature. The primary reasons those the reproducibility of the studies difficult include missing data, presentation method, inability to read the graphics and tables, incomplete reporting and explanation errors. It appears that the reliability crisis which has widely acknowledge in a number research fields is also major in the construction management literature.
İnşaat sektöründe, proje yönetimi temel zorluklardan biridir. Projeler belirlenen süre, iş kapsamı ve maliyet aşılmadan bitirilmelidir. Maliyet hem yatırımcılar hem de proje için en temel birleşenlerden biridir. Projelerdeki önemli kararlar maliyete dayanır, o nedenle doğru maliyet tahmini projelerde önemli bir rol oynar. Son zamanlarda, inşaat sektöründe doğru ve kısa sürede maliyet hesabı için bir çok maliyet hesaplama yöntemi geliştirilmektedir. Tezin ana amacı, maliyet tahmin yöntemlerini proje yönetimi literatürü ve yeniden üretilebilirlik açısından değerlendirerek güvenilirliklerini ve ne kadar doğru sonuç verdiklerini kritik etmektir. Araştırmada, başlıca 23 proje ve inşaat yönetimi dergisinden seçilen 227 makale örneklem olarak seçilerek, belirlenen kriterler(variables) incelenerek araştırmacıların verilerin ne kadarını paylaştığı, sonuçlar konusunda ne kadar şeffaf olduklarının karşılaştırması yapılmaktadır. Tezin giriş bölümünde, yeniden üretme kavramı ve maliyet hesaplama yöntemleri genel olarak incelenmekte, maliyet tahmini ile ilgili çalışmalarda veri paylaşımı ve yeniden üretme irdelenmekte, tezin amacı, hedefleri ve araştırma soruları ortaya konulmaktadır. Tez çalışmasının ikinci bölümünde, yeniden üretme kavramı tanımları, tarihsel süreci, araştırmalarda veri paylaşımı ve önemi, veri paylaşımını destekleyen bakış açıları ele alınmaktadır. Tezin üçüncü aşamasında, maliyet ve inşaat maliyeti tanımları, maliyet tahmin yöntemlerinin açıklanması, tarihsel süreci ele alınmıştır. Tez çalışmasının dördüncü bölümünde, araştırma analizi ve veri analizi teknikleri açıklanmaktadır. Bu teknikler bağlamında, örneklem seçimi, içerik analizi ve araştırma metodolojisi hakkında detaylar aktarılmaktadır. Tezin son bölümünde, içerik analizi sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirilmesi sonucu elde edilen veriler açıklanmaktadır. Araştırma sonuçlarının genel değerlendirmesi yapılarak proje yönetimi literatüründe maliyet hesaplama yöntemi araştırmalarında yeniden üretilme kavramının önemi ve nasıl adapte edilebileceği açıklanmıştır.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Architecture, Izmir, 2020
Includes bibliographical references (leaves: 77-90)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/11007
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File SizeFormat 
10171290.pdf1.77 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Nov 27, 2023

Download(s)

20
checked on Nov 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.