Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11014
Title: Relationship of street art and public space: Assessing the short term impacts in the case of Urla
Other Titles: Sokak sanatı ve kamusal mekan ilişkisi: Urla örneğinde kısa dönem etkilerini değerlendirmek
Authors: Kaya Erol, Nursen
Kolçak, Emre
Keywords: Street art
Urban design
Public spaces
Busking
Issue Date: Jul-2020
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Kolçak, E. (2020). Relationship of street art and public space: Assessing the short term impacts in the case of Urla. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: Street art is dynamic concept which has continuous changes. Multidimensional structure of street art allows it to be examined in different fields. Studies on street art mostly focus on what street art is and how it differs from other similar art terminologies. Street art can be defined as any informal artistic practices or artworks performed in public spaces. The aim of the thesis is to reveal how street art affects public space as a matter of urban design. In this context, the thesis aims to investigate the factors transforming public spaces into public places and to examine the quality of the spaces before and after the street art performances through a case study. With this aim, since the concept of street art is a continuously changing phenomenon, the definitions, development and examples of street art are firstly examined. Secondly, what public space is, what makes successful place, what public space means for street art and how street art transforms public space into public pace has been examined. Thirdly, the impacts of street art on different types of spaces are examined in the example of Urla, Izmir. Finally, the impacts of street art on different types of spaces are evaluated and how it should be approached from urban design perspective is described.
Sokak sanatı sürekli değişmekte olan dinamik bir kavramdır. Sokak sanatının çok boyutlu yapısı, farklı alanlarda incelenmesine olanak sağladı. Sokak sanatı hakkındaki çalışmalar çoğunlıkla sokak sanatının ne olduğu ve sokak sanatının benzer sanat terminolojilerinden nasıl farklılaştığına odaklanmaktadır. Sokak sanatı kamusal alandaki resmi olmayan herhangi sanat pratikleri veya sanat eserleri olarak tanımlanabilir. Bu tezin amacı sokak sanatının bir kentsel tasarım meselesi olarak kamusal alanı nasıl etkilediğini ortaya koymaktır. Bu bağlamda tez, kamusal alanları kamusal yerlere dönüştüren faktörleri incelemeyi ve sokak sanatı performansları öncesi ve sonrası mekanların kalitesini bir örnek çalışma ile incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçlar için, sokak sanatı kavramı sürekli değişen bir olgu olması nedeni ile öncelikle sokak sanatının tanımları, gelişimi ve örnekleri incelendi. İkinci olarak, kamusal mekanın ne oluğu, başarılı bir kamusal mekanı neyin oluşturduğu, sokak sanatı için kamusal mekanın ne anlam ifade ettiği, ve sokak sanartının bir kamusal mekanı nasıl kamusal bir yere dönüştürdüğü incelendi. Üçüncü olarak, sokak sanatının farklı tip mekanlar üzerine etkileri Urla, İzmir örneğinde incelenmektedir. Son olarak, sokak sanatının farklı tip mekanlar üzerine etkileri değerlendirilme ve sokak sanatının kentsel tasarım perspektifinden nasıl yaklaşılması gerektiği açıklanmaktadır.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, City and Regional Planning, Izmir, 2020
Includes bibliographical references (leaves: 136-165)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/11014
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File SizeFormat 
10341400.pdf47.07 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

142
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.