Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11015
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKale, Serdar-
dc.contributor.authorErinç, Uğurkan-
dc.date.accessioned2021-07-04T09:39:49Z-
dc.date.available2021-07-04T09:39:49Z-
dc.date.issued2020-08en_US
dc.identifier.citationErinç, U. (2020). A Grey Verhulst Model for forecasting construction costs. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkeyen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/11015-
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Architecture, Izmir, 2020en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 62-65)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and English.en_US
dc.description.abstractForecasting costs in construction projects has an important place in whole processes. It is very important to observe possible changes in the construction process, especially in large scale projects. Using a series of data in a functional way can be useful to make the changes that can be made at a later time in that field. Grey models have an important place in the time series forecasting model. In line with this case, there are a number of methods developed over time. In fact, when these models are examined, it is seen that they follow and complement each other in the developmental stages, but the levels of development differ with some important decompositions. The ability to model and forecast construction costs can result in more accurate cost forecasting and budgeting. This has been modeled using a residual Fourier model by analyzing the remains of the Grey Verhulst Model, conditional variability of construction cost prices. The results show that the developed model can forecast construction costs with less errors. It was observed that the deviation rate in the final values decreased up to 0.97%. The data used in the time series analysis were observed for a relatively long time. These data are calculated with the assumption that the system will be developed in the future and the forecasted values will be maintained in the future based on these time series data.en_US
dc.description.abstractİnşaat projelerinde maliyetlerin öngörülmesi, gerek tasarım gerekse uygulama süreçlerinde önemli bir yere sahiptir. Özellikle büyük ölçekli projelerde yapım sürecindeki olası değişimlerim gözlenmesi oldukça önemlidir. Bir veri serisini işlevsel biçimde kullanmak, o alandaki ileri zamanlarda yapabilen değişimleri tamnin edebilmek için işe yarayabilir. Gri modeller zaman serileri tahmin modelinde önemli bir yere sahiptir. Bu işlevsellik doğrultusunda zaman içinde yapılmış çalışmalarla geliştirilmiş bir takım yöntemler bulunmaktadır. Aslında bu modellere bakıldığında bunların da gelişim aşamalarında birbirini izlediği ve tamamladığı, fakat bazı önemli ayrışımlarla gelişmişlik düzeylerinin farklılaştığı görülmektedir. Bir inşaat projesi ilk maliyet tahminleriyle başlar. Her ne kadar planlama aşamasında tahminleri destekleyecek pek çok yöntem geliştirilmiş olsa da, inşaat faaliyetleri ve projeleri için sürelerin yanı sıra maliyetlerin erken tahminleri hala hataya açıktır. Yanlış tahminlere neden olan ana etkenlerden biri, zaman içinde ekonomik koşulların değişmesinden dolayı kaynak fiyatlarındaki değişimdir. Bu, kaynak fiyatlarındaki dalgalanmaları dikkate alarak inşaat maliyetleri trendini izlemenin ve tahmin etmenin önemini göstermektedir. İnşaat maliyetlerini modelleme ve tahmin etme kabiliyeti, daha doğru maliyet tahmini ve bütçelemeyle sonuçlanabilir. Çalışmada Gri Verhulst Modeli'nin kalıntıları üzerinden, yapım maliyet fiyatlarının koşullu değişkenliği bir kalıntılı Fourier modeli kullanılarak modellenmiştir. Sonuçlar, geliştirilen modelin daha düşük hatalarla yapım maliyetlerini tahmin edebileceğini göstermektedir. Sonuçlar değerlendirildiğinde, sapma payının %0.97'ye kadar indiği saptanmıştır. Bu veriler modeli geliştirmek ve öngörülen değerleri bu zaman serisi verilerine dayanan sistemin gelecekte de korunacağı varsayımıyla hesaplanır. Politik değişiklikler veya savaşlar gibi kontrol edilemeyen faktörler olması durumunda, uzun zaman boyunca zaman serisi verilerinin, bu faktörlerin zamana özgü yapısından dolayı farklı zamanlarda farklı kalıplara sahip olma olasılığı vardır.en_US
dc.format.extentix, 65 leavesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectForecastingen_US
dc.subjectConstruction costsen_US
dc.subjectGrey Verhulst Modelen_US
dc.subjectFourier transformationen_US
dc.titleA Grey Verhulst Model for forecasting construction costsen_US
dc.title.alternativeİnşaat maliyetlerinin tahmini için bir Gri Verhulst Modelien_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.authorid0000-0001-5642-2702en_US
dc.departmentThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Architectureen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1en-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Files in This Item:
File SizeFormat 
10215363.pdf1.56 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record
CORE Recommender

Page view(s)

282
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

300
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.