Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11017
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAyav, Tolga-
dc.contributor.authorSaydam, Berkay-
dc.date.accessioned2021-07-04T09:39:49Z-
dc.date.available2021-07-04T09:39:49Z-
dc.date.issued2020-08en_US
dc.identifier.citationSaydam, B. (2020). Evaluation of scheduling architectures for OSEK/VDX compliant hard real-time operating systems. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkeyen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/11017-
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Computer Engineering, Izmir, 2020en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 42-43)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractTechnological advancements are reflected to the vehicles as well, but it brings the challenge of adding new functionalities to vehicles without compromising safety. Tasks are used to provide functionalities which are used in car. These tasks have different characterictics. Safety and performance are two main criteria to determine characterictic of tasks. Characteristics of tasks can be classified according to their safety levels which are known as Automotive Safety Integrity Levels. Designing of hardware and software and also testing them is a long progress in automotive industry. Any changes on the design of hardware is quite costly when an ECU began to be used in field. According to my hypothesis, scheduling algorithms which are used by Central Processing Unit to determine sequences of task executions, should be well known. Besides, designing of hardware and software should be done according to these characteristics and algorithms. If not, tasks will cause serious problem like missing deadline for safety-critical component. In this thesis, the scheduling architectures are evaluated and they are determined which scheduling architectures should be used for which purpose. Besides, the advantages and disadvantages are explained.en_US
dc.description.abstractTeknolojik gelişmeler araçlara da yansıyor ancak güvenlikten ödün vermeden araçlara yeni işlevler ekleme zorluğunu da beraberinde getiriyor. Görevler, arabada kullanılan işlevleri sağlamak için kullanılır. Bu görevler farklı karakteristiklere sahiptir. Güvenlik ve performans, görevlerin karakteristiğini belirlemek için iki ana kriterdir. Görevlerin karakteristikleri, Otomotiv Güvenlik Bütünlük Seviyeleri olarak bilinen güvenlik seviyelerine göre sınıflandırılabilir. Donanım ve yazılım tasarımı ve ayrıca test edilmesi otomotiv endüstrisinde uzun bir ilerlemedir. Bir ECU sahada kullanılmaya başlandığında, donanım tasarımındaki herhangi bir değişiklik oldukça maliyetlidir. Benim hipotezime göre, Merkezi İşlem Birimi tarafından görev yürütme sıralarını belirlemek için kullanılan zamanlama algoritmaları iyi bilinmelidir. Ayrıca bu karakteristik ve algoritmalara göre donanım ve yazılım tasarımı yapılmalıdır. Aksi takdirde görevler, kritik bileşen için son tarihin kaçırılması gibi güvenlik açısından ciddi sorunlara neden olacaktır. Bu tezde, zamanlama mimarileri değerlendirilerek hangi zamanlama mimarilerinin hangi amaçla kullanılması gerektiği belirlenir. Ayrıca avantajları ve dezavantajları anlatılır.en_US
dc.format.extentx, 43 leavesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOperating systems (Computers)en_US
dc.subjectReal-time data processingen_US
dc.subjectAutomotive industryen_US
dc.subjectScheduling algorithmsen_US
dc.subjectAutomotive Safety Integrity Levelsen_US
dc.titleEvaluation of scheduling architectures for OSEK/VDX compliant hard real-time operating systemsen_US
dc.title.alternativeOSEK/VDX uyumlu katı gerçek-zamanlı işletim sistemleri için zamanlama mimarilerinin değerlendirilmesien_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.authorid0000-0002-1262-9207en_US
dc.departmentThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Computer Engineeringen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1en-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Files in This Item:
File SizeFormat 
10351841.pdf1.94 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record
CORE Recommender

Page view(s)

304
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

540
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.