Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11027
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKazanasmaz, Zehra Tuğçe-
dc.contributor.authorTüten, Aysenen_US
dc.date.accessioned2021-08-03T08:56:00Z-
dc.date.available2021-08-03T08:56:00Z-
dc.date.issued2020-12en_US
dc.identifier.citationTüten, A. (2020). Professionals' awareness on the application and use of building integrated photovoltaic systems. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/11027-
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Architecture, Izmir, 2020en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves. 129-135)-
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and English-
dc.description.abstractIn this thesis research, broad definition of solar energy, photovoltaic systems and building integrated photovoltaic systems, their application forms, usage in building subcomponents and examples on the usage of building integrated photovoltaic systems are involved. By the application of the survey method, the awareness of professionals on the application and use of photovoltaic systems integrated into the building were examined. This questionnaire consists of 3 sections: the general definition of solar energy (A), the general description of photovoltaics integrated into the building (B), and the application of integrated photovoltaics to the building (C). The survey questions consist of multiple choice, matching questions, true-false questions and interpretation questions. The responses given to the questionnaire were analyzed in terms of the number of participants and percentage based by comparing them tabularly and diagrammatically. The importance of the study is to enable practitioners, academics, architects and engineers to realize their knowledge about BIPV systems, to understand the importance of these systems in terms of energy efficient design approach and to encourage them to use these systems in their projects. And thus, spreading the use of BIPV in our country and all over the world, leading them to realize the energy efficient design approach. In the first chapter; after the general introduction of the subject of the thesis, problem description, research objective, thesis content and methodology are mentioned. In the second chapter; the definition and technical problems of BIPV systems, usage areas of BIPV, case buildings, performance evaluations, market opportunities and applicability are mentioned. In the third chapter; the methodology section is included that consist of general information about the survey, survey questions and content, preselected buildings for the survey, information about the participants. In the fourth chapter; the results and analysis of the questionnaire, the comparison of the responses of the participants and the evaluation of the results, the comparison of the participant information and the literature information, and the evaluation of the results are included. The fifth chapter is devoted to results and evaluations.en_US
dc.description.abstractBu tez araştırmasında, güneş enerjisi, fotovoltaik sistemler ve binaya entegre fotovoltaik sistemlerin geniş tanımı, uygulama biçimleri, diğer yapı alt bileşenlerinde kullanılması, binaya entegre fotovoltaik sistemlerin kullanımına ilişkin örneklerine yer verilmiştir. Anket yöntemi uygulaması ile profesyonellerin binaya entegre fotovoltaik sistemlerin uygulanmasının ve kullanımının farkındalığı incelenmiştir. Bu anket, güneş enerjisi genel tanımı (A), binaya entegre fotovoltaiklerin genel tanımı (B), binaya entegre fotovoltaiklerin uygulanması (C) olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. Anket soruları, çoktan seçmeli, eşleştirme soruları, doğru-yanlış soruları ve yorum sorularından oluşmaktadır. Ankete verilen cevaplar tablolar ve grafikler yardımıyla karşılaştırmalar yapılarak katılımcı sayısı ve yüzde oran bazında analiz edilmiştir. Çalışmanın önemi, uygulamacı & akademisyen, mimarlar ve mühendislerin BIPV sistemler hakkındaki bilgilerini fark etmeleri, onların bu sistemlerin enerji verimli tasarım yaklaşımını adına önemini anlamalarını sağlamak ve onları projelerinde bu sistemleri kullanmalarına teşvik etmektir. Ve böylece BIPV kullanımını ülkemizde ve tüm dünyada kullanımının yayılmasını sağlayarak enerji verimli tasarım yaklaşımını gerçekleştirmelerine öncülük etmektir. Tezin birinci bölümünde, tezin konusuna ait genel giriş yapıldıktan sonra,) , Sorun Tanımlama, Araştırmanın Amacı, Tez İçeriği ve Metodolojiden bahsedilmiştir. İkinci bölümünde, BIPV sistemlerin tanımı ve teknik sorunları, BIPV'nin kullanım alanları, vaka binaları, performans değerlendirmeleri, pazar fırsatları ve uygulanabilirliği 'ne yer verilmiştir. Üçüncü bölümünde, anket hakkında genel bilgi, anket soruları ve içerikleri, anket için seçilen yapılar, katılımcılara ait bilgiler, karşılaştırmalı değerlendirmeler içeren metodoloji kısmına yer verilmiştir. Dördüncü bölümde, anket sonuçları ve analizleri, katılımcıların cevaplarının birbirleri arasında kıyaslanması ve sonuçların değerlendirilmesi, katılımcıların bilgileri ve literatür bilgilerinin kıyaslanması ve sonuçlarının değerlendirilmesine yer verilmiştir. Beşinci bölüm ise sonuç ve değerlendirmelere ayrılmıştır. en_US
dc.format.extentxiii, 220 leaves-
dc.language.isoenen_US
dc.publisher01. Izmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBuilding-integrated photovoltaic systemsen_US
dc.subjectEnergy performanceen_US
dc.subjectSolar energyen_US
dc.titleProfessionals' awareness on the application and use of building integrated photovoltaic systemsen_US
dc.title.alternativeBinaya entegre fotovoltaik sistemlerin uygulanması ve kullanımı konusunda profesyonellerin farkındalığıen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Architectureen_US
dc.contributor.affiliation01. Izmir Institute of Technologyen_US
item.languageiso639-1en-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypeMaster Thesis-
crisitem.author.dept01. Izmir Institute of Technology-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10381608.pdfMasterThesis6.48 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

156
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

474
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.