Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11043
Title: Extraction of oleuropein from olive leaves
Other Titles: Oleuropeinin zeytin yapraklarından özütlenmesi
Authors: Yüksel Özşen, Aslı
Gümüşbulut, Gülin
01. Izmir Institute of Technology
Keywords: Olive leaves
Oleuropein
Extraction (Chemistry)
Issue Date: Dec-2020
Publisher: 01. Izmir Institute of Technology
Source: Gümüşbulut, G. (2020). Extraction of oleuropein from olive leaves. . Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: The aim of this study is to obtain oleuropein, which is the main phenolic compound content of olive leaf by soxhlet extraction. Oleuropein has been known in the health field for a long time and is found in high rates in our country. In this context, the effect of various solvent types (ethanol, methanol, acetonitrile and water), extraction time (4 cycles, 4 hours, 8 hours), particle size (250-500 µm and 900-2000 µm) and the pre-treatment applied to the olive leaf on the yield of oleuropein was investigated. The amount of oleuropein in the liquid product was determined using a High Performance Liquid Chromatogram (HPLC). When the grain size of the raw material to be used in extraction was reduced, higher oleuropein was obtained. The use of solvents in an aqueous form resulted in a higher amount of oleuropein compared to pure solvents. Increasing the extraction time caused a significant increase in the amount of oleuropein. On the contrary, it was observed that the pretreatment applied to olive leaves caused a decrease in the yield of oleuropein. As a result of these findings, the highest oleuropein amount and extraction efficiency were obtained after 8 hours of extraction period by using olive leaf with 250-500 μm grain size and 80% methanol solution as the solvent. The highest oleuropein amount was found to be 13.35 oleuropein mg/g dry leaves and the highest extraction efficiency under these conditions was found to be 36 %.
Bu çalışmanın amacı, sağlık alanında uzun süredir bilinen ve ülkemizde yüksek oranda bulunan zeytin yaprağının ana fenolik bileşik içeriği olan oleuropeini sokslet ekstraksiyonu ile elde etmektir. Bu bağlamda, çeşitli solvent tiplerinin (etanol, metanol, asetonitril ve su), ekstraksiyon süresinin (4 döngü, 4 saat, 8 saat), parçacık boyutunun (250-500 µm ve 900-2000 µm) ve zeytin yaprağına uygulanan ön işlemin oleuropein verimi üzerine etkileri araştırılmıştır. Sıvı ürün içindeki oleuropein miktarı Yüksek Performanslı Sıvı Kromatogram (HPLC) kullanılarak belirlenmiştir. Ekstraksiyonda kullanılacak hammaddenin parçacık boyutu küçüldüğünde daha yüksek oleuropein eldesi gözlemlenmiştir. Saf solventlere kıyasla sulu formdaki çözgenlerin kullanılması ile daha fazla miktarda oleuropein elde edilmesini sağlamıştır. Ekstraksiyon süresinin arttırılması, oleuropein miktarında önemli bir yükselmeyle sonuçlanmıştır. Bunun aksine zeytin yapraklarına uygulanan ön işlemin, oleuropein veriminde ve miktarında düşüşe neden olduğu gözlemlenmiştir. Bu deneyler sonucunda, en yüksek oleuropein miktarı ve ekstraksiyon verimi 250-500 μm parçacık boyutuna sahip zeytin yaprağı ve çözücü olarak 80 % metanol çözeltisi kullanılarak 8 saatlik ekstraksiyon süresi sonunda elde edilmiştir. En yüksek oleuropein miktarı 13.35 oleuropein mg/g kuru yaprak olarak bulunmuş ve en yüksek ekstraksiyon verimi bu koşullarda 36 % olarak bulunmuştur.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Chemical Engineering, Izmir, 2020
Includes bibliographical references (leaves. 59-69)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/11043
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10375397.pdfMasterThesis1.8 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Nov 27, 2023

Download(s)

268
checked on Nov 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.