Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11044
Title: Flexible transparent conducting electrodes based on silver nanowire, graphene, and two-dimensional transition metal dichalgogenide
Other Titles: Gümüş nanotel, grafen, iki-boyutlu geçiş metal dikalkojenid esaslı esnek şeffaf iletken elektrodlar
Authors: Tertemiz, Necip Ayhan
Advisors: Balcı, Sinan
Keywords: Electrodes
Graphene
Silver nanowires
Metal dichalcogenides
Publisher: 01. Izmir Institute of Technology
Source: Tertemiz, N. A. (2020). Flexible transparent conducting electrodes based on silver nanowire, graphene, and two-dimensional transition metal dichalgogenide. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: In recent years, transparent conductive electrodes have attracted great interests owing to their critical applications in various optoelectronic devices, such as light emitting diodes, solar cells, liquid crystal displays, optical modulators, and touch screens. In this thesis, graphene-silver nanowires-transition metal dichalcogenide based hybrid transparent and conductive electrodes have been fabricated. In order to reach this goal; (1) single layer graphene on copper foil has been synthesized in large area in a CVD furnace, (2) ultrathin and very long silver nanowires have been synthesized by using wet chemistry methods, (3) MoS2 and WS2 single layer flakes and multilayer thin films have been synthesized in a CVD furnace, (4) electrodes of graphene, silver nanowires, and transition metal dichalcogenides have been fabricated on rigid and flexible substrates.
Son yıllarda, şeffaf iletken elektrodlar, ışık yayan diyotlar, güneş hücreleri, sıvı Kristal ekranlar, optic modülatörler ve dokunmatik ekranlar gibi çeşitli optoelektronik cihazlardaki kritik uygulamaları nedeniyle büyük ilgi gördü. Bu tezde grafen-gümüş nanoteller-geçiş metal dikalkojenit esaslı hibrit şeffaf ve iletken elektrotlar üretilmiştir. Bu hedefe ulaşmak için; (1) Bakır folyo üzerine tek katmanlı grafen bir CVD fırınında geniş bir alanda sentezlenmiş, (2) ultra ince ve çok uzun gümüş nanoteller ıslak kimya yöntemleri kullanılarak sentezlenmiştir, (3) MoS2 ve WS2 tek katmanlı pullar ve çok katmanlı ince filmler bir CVD fırınında sentezlenmiştir, (4) grafen elektrotları, gümüş nanoteller ve geçiş metali dikalkojenidleri sert ve esnek substratlar üzerinde imal edilmiştir.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Photonics, Izmir, 2020
Includes bibliographical references (leaves. 40-50)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/11044
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10382758.pdfMasterThesis5.17 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

246
checked on Jun 17, 2024

Download(s)

204
checked on Jun 17, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.