Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11075
Title: Bir yazılımın dayanıklılığını ölçmeye yönelik bir yöntem
Authors: Tuğlular, Tuğkan
Ufuktepe, Ekincan
Izmir Institute of Technology
Izmir Institute of Technology
Keywords: FIPS
Yazılım kaynak kodu
Güvenlik modeli
Issue Date: 21-Jun-2021
Publisher: Türk Patent ve Marka Kurumu
Abstract: Buluş, bir yazılımın girdilere karşı dayanıklılığını ölçmeye yönelik; FIPS (Fonksiyon 5 Girdi Parametresi Durumu) düğümleri (A) ile, kod içerisinde birbirinden bağımsız olarak girdilere karşı zafiyetler için gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol edilerek sayısal değerlerin alınması, FIPS düğümlerinde (A) alınan bu değerlerin incelenen zafiyetlere ilişkin zafiyet düğümlerine (B) aktarılması ve bilgilerin işlenmesi, zafiyet düğümlerinde (B) işlenen bilgilerin uygulama düğümüne (C) aktarılması, 10 uygulama düğümünün (C) gelen bilgileri değerlendirerek, yazılımın genel olarak dayanıklılığına dair çıkarsama yaparak bir ölçüm vermesi işlem adımlarını içeren bir yöntem ile ilgilidir.
Description: Bu patent, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Geçici 1 nci maddesi uyarınca Mülga 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 31/12/2015 tarihinden itibaren 20 yıl süre ile korunmak üzere 21/06/2021 tarihinde incelemeli olarak verilmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11147/11075
Appears in Collections:Computer Engineering / Bilgisayar Mühendisliği
Patent Koleksiyonu / Patent Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tescil belgesi.pdfTescil Belgesi5.62 MBAdobe PDFView/Open
Patent Belge.pdfPatent Dosyası160.95 kBAdobe PDFView/Open
Tarifname.pdfPatent Tarifneme78.93 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

150
checked on Jan 17, 2022

Download(s)

74
checked on Jan 17, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.