Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11110
Title: Optical spectroscopy of single defects in hexagonal boron nitride
Other Titles: Altıgen bor nitrürdeki tek kusurların optik spektroskopisi
Authors: Birinci, Ayşenur
Advisors: Ateş, Serkan
Keywords: Optical spectroscopy
Photons
Hexagonal boron nitride
Photoluminescence
Polarization measurement
Single photon
Publisher: 01. Izmir Institute of Technology
Source: Birinci, A. (2021). Optical spectroscopy of single defects in hexagonal boron nitride. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: Single photon sources are main component for several applications in quantum information technologies. Hexagonal boron nitride (hBN) is a suitable material to create heterostructures with two dimensional materials. It is a popular two dimensional material and single photon source due to having stable and bright emission in visible range. In this thesis, optical properties of single defects in bulk hBN were investigated. Defects have been selected using the micro-Photoluminescence setup, and it was observed that the defects have high degree of polarization and show typical optical saturation behavior. Time-resolved photoluminescence measurements were done by time-correlated single photon counting. Single photon nature of generated light from individual defects were demonstrated using Hanbury-Brown and Twiss interferometer.
Tek foton kaynakları, kuantum bilgi teknolojilerindeki çeşitli uygulamalar için ana bileşendir. Altıgen bor nitrür (hBN), diğer iki boyutlu malzemelerle heteroyapılar oluşturmak için uygun bir malzemedir. Sabit ve yüksek parlaklıkta tek kusur kaynağına sahip, oda sıcaklığında ve görünür aralıktaki optik işlevi nedeniyle iki boyutlu popüler malzemelerden biridir. Bu tezde, yığın hBN'deki tek kusurların optik özellikleri incelenmiştir. Kusurlar, mikro-Fotolüminesans kurulumu kullanılarak seçilmiştir ve kusurların yüksek derecede polarizasyona ve tipik optik doygunluk davranışına sahip olduğu gözlenmiştir. Zamana bağlı fotolüm inesans ölçümleri, zamanla ilişkili tek foton sayımı ile yapıldı. Bağımsız kusurlardan üretilen ışığın tek foton doğası, Hanbury-Brown ve Twiss interferometre kullanılarak gösterildi.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Physics, Izmir, 2021
Includes bibliographical references (leaves. 43-48)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/11110
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10395415.pdfMaster Thesis5.41 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

428
checked on Jul 1, 2024

Download(s)

684
checked on Jul 1, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.