Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11111
Title: Participatory approach in urban design: Evaluating the process in the case of İzmirdeniz
Other Titles: Kentsel tasarımda katılımcı yaklaşım: izmirdeniz örneğinde sürecin değerlendirilmesi
Authors: Kaya Erol, Nursen
Arslan, Özlem
Izmir Institute of Technology
Keywords: Urban design
İzmirdeniz
İzmir Coastal Design Project
Participation
Issue Date: Mar-2021
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Arslan, Ö. (2021). Participatory approach in urban design: Evaluating the process in the case of İzmirdeniz. Unpublished doctoral dissertation, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkey
Abstract: The starting point of this study is the lack or insufficiency of participation in urban design projects, despite the emphasis for the need of an effective participation in literature. Participation is based on the idea that a built environment works better when users are involved in its creation and management. Successful participatory projects allow urban managers and designers to realize the potential of a participatory approach. However, integration of participation into urban design processes involves challenges and opportunities, which do not exist in conventional urban design processes. This thesis aims to describe how can participation be integrated into an urban design process. A qualitative research design and a case study approach is used in the thesis. The case study of the thesis focuses on the process of the "İzmirdeniz" Project, which is presented as a participatory urban design project. The thesis revealed that İzmirdeniz Project, achieved a "symbolic participation" not an "active participation". An open and flexible participatory urban design process, allowing inputs and feedback continuously, is essential for an effective participation. The institution leading the project must be committed to pursue a participatory process, determine goals, stakeholders, methods, and the level of participation. Reinterpreting the urban design process according to current expectations, and proposing perspectives in which the user can participate in the urban design process, without losing control of professional knowledge, expertise and design focus, is necessary for improving living environments.
Etkin bir katılım ihtiyacı kentsel tasarım literatüründe sıklıkla vurgulansa da kentsel tasarım projelerinde katılımın olmayışı ya da yetersiz oluşu bu çalışmanın çıkış noktasıdır. Katılım, kullanıcıların yaratılmasına ve yönetilmesine dahil oldukları bir yapılı çevrenin daha iyi işlediği düşüncesi üzerine kuruludur. Başarı ile uygulanan katılımcı projeler, kent yönetimlerinin ve tasarımcıların katılımcı bir yaklaşımın potansiyellerini fark etmelerine olanak sağlar. Ancak, katılımın planlama ve kentsel tasarım süreçlerine entegrasyonu, geleneksel planlama ve tasarım süreçlerinde bulunmayan zorlukları ve fırsatları barındırır. Kentsel tasarım projelerinin katılım açısından değerlendirilmesi etkin bir katılımcı kentsel tasarım sürecinin tarif edilmesi açısından önemlidir. Bu tezde, katılımın bir kentsel tasarım sürecine nasıl entegre edilebileceğinin tarif edilmesi amaçlanmaktadır. Tez, katılımcı bir kentsel tasarım projesi olarak sunulan "İzmirdeniz" Projesi'nin kentsel tasarım sürecinin analizine odaklanmaktadır. Tezde niteliksel araştırma tasarımı ve örnek çalışma yaklaşımı kullanılmıştır. Elde edilen data içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. İzmirdeniz Projesi sürecinde katılımın "sembolik katılım" düzeyinde kaldığı, aktif bir katılım düzeyine ulaşılmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Etkin bir katılım için, öncelikle katılımı örgütleyen kurumun sürekli ve tutarlı bir katılım sürecini sürdürme konusunda irade ve kararlılık göstermesi, katılım amaçlarını, paydaşlarını, yöntemlerini ve amaçlanan katılım düzeyini belirlemesi gerekmektedir. Katılımcı bir kentsel tasarım sürecinin, her aşamada yeni girdilere ve geri bildirimlere izin veren açık ve esnek bir sistem olarak tasarlanması, katılımın başarısı için esastır. Kentsel tasarım sürecini güncel beklentiler ve paradigmalara göre yeniden yorumlamak ve profesyonel bilgi, uzmanlık ve tasarım odağı kontrolünü kaybetmeden, kullanıcının kentsel tasarım sürecine katılabileceği yeni perspektifler önermek, yaşam çevrelerini iyileştirmek için gereklidir.
Description: Thesis (Doctoral)--Izmir Institute of Technology, City and Regional Planning, Izmir, 2021
Includes bibliographical references (leaves. 207-215)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/11111
Appears in Collections:Phd Degree / Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10394952.pdfDoctoral Thesis5.77 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

524
checked on Feb 19, 2024

Download(s)

1,878
checked on Feb 19, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.