Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11128
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBaran, Yusufen_US
dc.contributor.authorAbdulhadi, Nusaibah Abdulsalam Abdulhaden_US
dc.date.accessioned2021-10-28T08:25:34Z-
dc.date.available2021-10-28T08:25:34Z-
dc.date.issued2021-07en_US
dc.identifier.citationAbdulhadi, N. (2021). Determination of therapeutic effects of multifunctional antibody and peptide micelle-based nanocarriers on breast cancer cells. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkeyen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/11128-
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Molecular Biology and Genetics, Izmir, 2021en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 69-88)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and English-
dc.description.abstractBreast cancer is the most prevalent type of cancer and a major cause of death among women globally. Currently, many treatments are developed to reduce breast cancer death risks. Targeting therapy represents an advanced and successful approach. It provides targeting specific tumor sites by using specific ligands and modifying physicochemical characterization of nanocarriers to increase drug efficiency. In this study, we aim to determine and compare the therapeutic effects of doxorubicin (DOX)- loaded nanocarrier that was synthesized by using two properties a core cross-linked and pH sensitivity to increase drug stability and DOX releasing at the tumor site. The effects of DOX-loaded micelles (DM), HER2 targeting peptide (LTVSPWY)-conjugated-DOX-loaded micelles (DMP), and antibody (Herceptin) conjugated-DOX-loaded-micelles (DMA) on HER2 positive SKBR-3 cell line and HER2 negative MCF-10A normal epithelial breast cell line were determined by using cytotoxic, apoptotic, cytostatic, and genotoxic assays. According to the cytotoxic assay, the IC50 value of DM, DMA, and DMP were 0.71-, 0.49-, 0.34-µM, respectively. Additionally, the fluorescence image showed higher DOX uptake by SKBR-3 cells treated with DMP. According to the apoptotic assays, the mitochondrial membrane potential on SKBR-3 cells with treated DMP decreased as well as higher apoptosis and necrosis rate that was regulated by Bcl-2, Pro-Caspase-3, PARP1, Bax, Bak, and Bcl-xL. Besides, the application of DMP caused cell cycle arrest at the G2/M phase. Lastly, DNA damage was observed in response to DMP determined by comet assay. This study provides a novel and effective therapeutic option for breast cancer through using this nanocarrier system with targeting properties.en_US
dc.description.abstractMeme kanseri tüm dünyada kadınlarda görülen en yaygın kanser türüdür ve Kadınlarda en çok ölüme neden olan kanser türüdür. Son yıllarda meme kanseri ölüm risklerini azaltmak için birçok tedavi yöntemi geliştirilmektedir. Kansere yönelik hedef tedavi, geliştirilen ve başarılı bir yaklaşımdır. Hedef tedavi, fizikokimyasal karakterizasyon modifiye edilen Nanotaşıyıcılar ile ilaç etkinliği artırılması ve spesifik ligand kullanarak spesifik tümör bölgesinin hedeflenmesi sağlamaktadır Bu çalışmada, çapraz bağlı ve pH duyarlılığı olmak üzere iki özellik kullanılarak ilaç stabilitesi ve tümor bölgesinde DOX salınımı artırmak için sentezlenen doksorubisin (DOX) yüklü farklı nanotaşıyıcıların terapötik etkilerini belirlemeyi ve karşılaştırmayı amaçladık . DOX-yüklü miseller (DM), HER2 hedefleme peptidi (LTVSPWY)-konjuge-DOX-yüklü miseller (DMP), antikor (Herceptin) konjuge-DOX yüklü miseller (DMA) HER2 pozitif meme kanseri SKBR-3 hücreleri ve HER2 negatif MCF-10A normal epitelyal meme hücresi üzerindeki etkileri sitotoksik, apoptotik, sitostatik ve genotoksik testler kullanılarak belirlendi ve karşılaştırıldı. Sitotoksik teste göre, DM, DMA ve DMP' nin IC50 değerleri sırasıyla 0.71-, 0.49-, 0.34-uM'dır. Buna ek olarak floresan görüntüsü, DMP uygulanan SKBR-3 hücreleri tarafından alınan DOX miktarı diğer misellere göre daha yüksek olduğu gösterilmiştir. DMP uygulanan SKBR-3 hücrelerindeki mitokondriyal membran potansiyeli düşmekte ve yüksek apoptoz ve nekroz oranı görülmektedir. Bu durum Bcl-2, Pro-Caspase-3, PARP1, Bax, Bak ve Bcl-xl tarafindan tarafından düzenlenmektedir. Buna ek olarak, DMP uygulandığında SKBR-3 hücrelerinde G2/M fazında hücre döngüsünün durmasına neden olmaktadır. Son olarak, comet testi ile DMP´ in DNA hasarına sebep olduğu gözlemlendi. Bu çalışma, hedefleme özelliklerine sahip bu nanotaşıyıcı sistemi kullanarak meme kanseri için yeni ve etkili bir tedavi seçeneği sunmaktadır.en_US
dc.format.extentxv, 88 leavesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisher01. Izmir Institute of Technologyen_US
dc.relationMeme Kanserinin Tedavisine Yönelik Çok Fonksiyonlu, Hedeflenmiş, Özgün Nanotaşıyıcıların Geliştirilmesi, In Vitro Ve In Vivo Etkinliklerinin Incelenmesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBreast canceren_US
dc.subjectMicelle nanocarriersen_US
dc.subjectHER2en_US
dc.subjectDrug deliveryen_US
dc.subjectDoxorubicinen_US
dc.titleDetermination of therapeutic effects of multifunctional antibody and peptide micelle-based nanocarriers on breast cancer cellsen_US
dc.title.alternativeÇok fonksiyonlu antikor ve peptit misel nanotaşıyıcılarının meme kanseri hücreleri üzerindeki terapötik etkilerinin belirlenmesien_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Molecular Biology and Geneticsen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.affiliation01. Izmir Institute of Technologyen_US
dc.relation.grantno216S991en_US
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.languageiso639-1en-
item.fulltextWith Fulltext-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10411408.pdfMaster Thesis3.09 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

462
checked on Apr 22, 2024

Download(s)

418
checked on Apr 22, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.