Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11135
Title: Educational activities for the presentation of the values of cultural assets to children
Other Titles: Kültür varlıklarının değerlerinin çocuklara sunulmasına yönelik eğitim faaliyetleri
Authors: Çil, Ela
Baloğlu, Gupse
01. Izmir Institute of Technology
Keywords: Cultural property--Turkey
Historic preservation
Educational activities
Issue Date: Mar-2021
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Baloğlu, G. (2021). Educational activities for the presentation of the values of cultural assets to children. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: Different learning methods such as the presentation preferred in the activities carried out in the workshops, education in the museum, visualization, designing, play, historical environment tour, painting, poster production, drama have laid the groundwork for children to experience their cultural assets. Especially with the different perspective gained by these methods, the way children perceive the field they see every day changes. In order to allow this perception to change, it is important to both enrich the content and ensure the continuity of the studies on this subject. The regular and more inclusive dissemination of activities based on active experience will play an important role in achieving these gains. The level of awareness and awareness of the society is of great importance in ensuring the sustainability of the activities in the presentation and protection of cultural assets in the historical environment. It is necessary to include the society in the protection of cultural assets and to understand the values. It is important to gain these values, which constitute the awareness of protection, to people from childhood. The activities carried out in the historical environment were examined for a comprehensive research on the presentation of cultural assets and to examine the definitions made in the conceptual framework aimed with this study.
Atölyelerde gerçekleştirilen aktivitelerde tercih edilen sunum, müzede eğitim, görselleştirme, tasarımla üretme, oyun, tarihi çevre turu, resim, poster üretme, drama gibi farklı öğrenme yöntemleri çocukların kültür varlıklarını deneyimlemeri için zemin hazırlamıştır. Özellikle bu yöntemler ile kazanılan farklı bakış açısı ile çocukların hergün gördükleri alanı algılama şekli değişime uğramaktadır. Bu algının değişmesine izin vermek için bu konuda yapılan çalışmaların hem içeriğini zenginleştirmek hem de sürekliliğini sağlamak önemlidir. Aktif deneyime dayalı faliyetlerin düzenli ve daha kapsayıcı şekilde yaygınlaştırılması, söz konusu kazanımların sağlanmasında önemli bir rol oynayacaktır. Tarihi çevre içerisinde bulunan kültür varlıklarının sunulması ve korunması konularında yapılan aktivitelerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında toplumun bilinç ve farkındalık düzeyi büyük önem taşımaktadır. Kültür varlıklarının korunması konusunda toplumun dahil edilebilmesi, değerlerin kavranması gereklidir. Koruma bilincini oluşturan bu değerlerin çocukluktan itibaren kişilere kazandırılması önemlidir. Bu çalışma ile amaçlanan kavramsal çerçevede ortaya konulan tanımlamaları incelemek ve kültür varlıkların sunumuna yönelik kapsamlı bir araştırma için tarihi çevrede gerçekleştirilen aktiviteler incelenmiştir.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technolgy, Architecture, Izmir, 2021
Includes bibliographical references (leaves: 123-131)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/11135
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10146954.pdfMaster Thesis2.42 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

184
checked on Feb 19, 2024

Download(s)

180
checked on Feb 19, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.