Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11137
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDemirkesen, Ali Canen_US
dc.contributor.authorToprakcı, Nevin Selinen_US
dc.date.accessioned2021-11-01T13:23:22Z-
dc.date.available2021-11-01T13:23:22Z-
dc.date.issued2021-07en_US
dc.identifier.citationToprakcı, N. S. (2021). GIS-based determination of suitable areas with multi-criteria approach for solar power plants and assessment of land decisions: the case study of İzmir. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkeyen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/11137-
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, City and Regional Planning, Izmir, 2021en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves. 89-95)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractThe need to energy has become an important reality for human life with the increase in living standards and population. İzmir has important renewable energy sources especially solar energy. Rapid urbanization and environmental problems due to internal migration after the 1960s have made renewable energy sources a priority because of the wrong implementations of urban policies in İzmir. In order to talk about energy potential, it is first necessary to talk about and analyze the land potential. It is necessary to determine the true criteria and methods for true analyzes of the suitable areas for efficiency and sustainability. The study presents a GIS-based approach to identify the most suitable area for Solar Power Plants (SPP) development in İzmir. The first suitability map includes 9 criteria. The last suitability map includes the first suitable map results and criteria of land capability class (10th criteria) using the same method. It can be said that the SPP installation is more suitable, especially the northern part of İzmir and districts of border. When the evaluation is compared, it can be said that İzmir has fertile lands and it should definitely be taken into account in energy projects. It also draws attention importance of land use decisions and legislation while choosing the suitable area from perspectives of planning. In addition, the current and potential solar energy area choices were evaluated together with the results which are produced for the study area in terms of land decisions and planning.en_US
dc.description.abstractEnerji ihtiyacı, yaşam standartlarının yükselmesi ve nüfusun artması ile birlikte insan yaşamı için önemli bir gerçeklik haline gelmiştir. İzmir, özellikle güneş enerjisi olmak üzere önemli yenilenebilir enerji kaynaklarına sahiptir. 1960'lardan sonra yaşanan hızlı kentleşme ve iç göçe bağlı çevre sorunları, İzmir'de yanlış uygulanan kent politikaları nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını öncelik haline getirmiştir. Enerji potansiyelinden bahsetmek için öncelikle arazi potansiyelinden bahsetmek ve bunu analiz etmek gerekir. Verimlilik ve sürdürülebilirlik için uygun alanların; doğru analizler için doğru parametrelerin ve yöntemlerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışma, İzmir'de Güneş Enerjisi Santralleri (GES) gelişimi için en uygun alanı belirlemek amacıyla CBS tabanlı bir yaklaşım sunmaktadır. İlk uygunluk haritası 9 parametreyi içermektedir. Son uygunluk haritası, ilk uygun harita sonuçları ile arazi kabiliyeti (10. kriter) verisinin aynı method kullanılarak değerlendirilmesiyle oluşturulmuştur. Sonuçlara göre GES kurulumunun özellikle İzmir'in kuzeyi ve çevre ilçelerinde daha uygun olduğu söylenebilir. Değerlendirilmeler kıyaslandığında İzmir'in verimli topraklara sahip olduğu ve enerji projelerinde kesinlikle dikkate alınması gerektiği söylenebilir. Bu çalışma, uygun alan seçilirken arazi kullanım kararlarının ve mevzuatın önemine planlama açısından dikkat çekmektedir. Son olarak mevcut ve potansiyel güneş enerjisi alan seçimleri, arazi kararları ve planlama açısından çalışma alanı için üretilen sonuçlarla birlikte değerlendirilmiştir.en_US
dc.format.extentxiii, 105 leavesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisher01. Izmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRenewable energy sourcesen_US
dc.subjectSolar energyen_US
dc.subjectSolar power planten_US
dc.subjectGeographic Information System (GIS)en_US
dc.subjectAnalytical Hierarchy Process (AHP)en_US
dc.titleGIS-based determination of suitable areas with multi-criteria approach for solar power plants and assessment of land decisions: the case study of İzmiren_US
dc.title.alternativeGüneş enerjisi santralleri için çok kriterli yaklaşım ile uygun alanların coğrafi bilgi sistemi tabanlı belirlenmesi ve arazi kararlarının değerlendirilmesi: İzmir örneğien_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.authorid0000-0002-7854-5460en_US
dc.departmentThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, City and Regional Planningen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.affiliation01. Izmir Institute of Technologyen_US
item.languageiso639-1en-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
crisitem.author.dept01. Izmir Institute of Technology-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10408129.pdfMaster Thesis8.91 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

266
checked on Mar 4, 2024

Download(s)

370
checked on Mar 4, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.