Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11156
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKale, Serdaren_US
dc.contributor.authorKaya, Yusuf Furkanen_US
dc.date.accessioned2021-11-05T09:37:46Z-
dc.date.available2021-11-05T09:37:46Z-
dc.date.issued2021-07en_US
dc.identifier.citationKaya, Y. F. (2021). Global diffusion of green building certification systems (GBCS): a lead and lag markets model. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkeyen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/11156-
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Architecture, Izmir, 2021en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves. 78-86)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractGlobal crises in our planet's sustainability emerged in recent history. Hence, the construction industry, which has the largest share in this situation, have witnessed the accelerated proliferation in the number of Green Building Certification (GBC) systems (such as LEED, BREEAM and Green Star) in the last two decades. GBC systems have received massive attentiveness from academics from numerous disciplines as a reasonable response to its accelerated proliferation. The general concepts described in preceding research endeavours on GBC systems comprise (1) evaluation benchmarks used in rating and weighting, (2) incentives and handicaps for acquiring a GBC system, (3) efficacy of a GBC system, (4) comparison of numerous GBC systems, and (5) systematic reviews of the research and studies. The research presented herein pays particular attention to a relatively disregarded research area on GBC systems: global diffusion behaviours. It conceptualises a GBC system as a product rating service provided in certain nations and employs the Mixed Influence Model to investigate this certification service's cross-national diffusion behaviours. Initially, this model was used to investigate population growth. Thereafter, its application has been widened to explore the diffusion of industrial systems such as goods, services, and innovations. The Mixed Influence model was constructed incorporating data from one of the oldest GBC systems, LEED. The results of the Mixed Influence model reveal the cross-national diffusion behaviours of the GBC systems.en_US
dc.description.abstractYakın tarihte gezegenimizin sürdürülebilirliğinde küresel krizler ortaya çıktı. Bu nedenle, bu durumda en çok pay sahibi olan inşaat endüstrisinde son yirmi yılda Yeşil Bina Sertifikasyon (YBS) sistemlerinin (LEED, BREEAM ve Green Star gibi) sayısının hızla artmasına tanık olunmuştur. İvmeli çoğalışına anlamlı bir yanıt olarak, YBS sistemleri çok sayıda disiplinden akademisyenlerden büyük ilgi gördü. YBS sistemleri üzerine yapılan önceki araştırmalarda açıklanan genel kavramlar, (1) derecelendirme ve ağırlıklandırmada kullanılan değerlendirme kıyaslamaları, (2) bir YBS sistemi edinmeye yönelik motivasyonlar ve engeller, (3) bir YBS sisteminin etkililiği, (4) çok sayıda YBS sisteminin karşılaştırılması ve (5) yapılmış araştırma ve çalışmaların sistematik incelenmesi. Burada sunulan araştırma, YBS sistemlerinde nispeten göz ardı edilen bir araştırma konusuna özellikle dikkat eder: küresel yayılma davranışları. Farklı ülkelerde sağlanan bir ürün derecelendirme hizmeti olarak YBS sistemlerini kavramsallaştırır ve bu sertifika hizmetinin uluslararası yayılma davranışlarını araştırmak için Karışık Etki Modelini kullanır. Başlangıçta, Karışık Etki modeli nüfus artışını araştırmak için kullanıldı. Daha sonra, mallar, hizmetler ve yenilikler gibi endüstriyel sistemlerin yayılımını incelemek için uygulama alanı genişletildi. Karışık Etki Modeli, en eski GBC sistemlerinden biri olan LEED'den elde edilen veriler işlenerek oluşturulmuştur. Karışık Etki modelinin sonuçları, YBS sistemlerinin uluslararası yayılma davranışlarını ortaya koyar.en_US
dc.format.extentx, 86 leavesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisher01. Izmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGreen buildingsen_US
dc.subjectGreen Building Certification (GBC)en_US
dc.subjectSustainable architectureen_US
dc.subjectSustainable buildingsen_US
dc.titleGlobal diffusion of green building certification systems (GBCS): a lead and lag markets modelen_US
dc.title.alternativeYeşil bina sertifikasyon sistemlerinin (YBSS) küresel yayılımı: bir öncül ve ardıl pazarlar modelien_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.authorid0000-0003-2963-1896en_US
dc.departmentThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Architectureen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.affiliation01. Izmir Institute of Technologyen_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1en-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10411473.pdfMaster Thesis3.78 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

272
checked on Jun 17, 2024

Download(s)

246
checked on Jun 17, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.