Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11255
Title: CBR ve VBR kodlanmış ölçeklenir videolar ile uyarlanabilir iletimin karşılaştırmalı analizi
Other Titles: Comparative analysis of adaptive streaming with CBR and VBR encoded scalable videos
Authors: Çalı, Mehmet
Özbek, Nükhet
Keywords: Adptive streaming
CBR
DASH
SVC
VBR
Issue Date: 2021
Publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
Abstract: Having an influence on the effective utilization of network resources, optimum video streaming in various network conditions have a significant role. Therefore, optimization studies on DASH receives considereable attention from the researchers. Although most of these studies focus on developing adaptation algorithm in the client side, the effect of decisions made during video encoding on the perceived quality cannot be underestimated. In this study, the effect of encoding mode selection on the perceived quality for scalable video coding is investigated. Streaming of videos which are encoded in CBR and VBR modes are tested with extensive network conditions by implementing three different adaptation algorithm. It is observed that VBR encoding has superior performance with a considerable margin in terms of both video stall duration and video quality switching frequency. © 2021 IEEE.
Ağ kaynaklarının etkin şekilde kullanılmasında rol oynayan farklı ağ koşullarında optimum video akışının gerçekleşmesi konusu önem arzetmektedir. Bu nedenle son yıllarda özellikle DASH üzerindeki optimizasyon çalışmaları araştırmacıların dikkatini çekmektedir. Bu çalışmaların çoğu istemci kısmındaki uyarlama algoritmasının geliştirilmesine odaklanmış olsa da sunucu tarafındaki video kodlama sırasında alınan kararların video aktarımında algılanan kaliteye etkisi azımsanamaz. Bu çalışmada, ölçeklenir video kodlamada kodlama modu seçiminin algılanan kaliteye etkileri araştırılmıştır. CBR ve VBR modu ile kodlanan videoların aktarımı için üç farklı uyarlama algoritması uygulanmış ve geniş kapsamlı ağ koşullarında test edilmiştir. VBR modunun hem video donma süresi hem de video kalitesi değişim frekansı açısından önemli bir farkla üstün performansa sahip olduğu görülmüştür.
Description: 29th IEEE Conference on Signal Processing and Communications Applications, SIU 2021 -- 9 June 2021 through 11 June 2021
URI: http://doi.org/10.1109/SIU53274.2021.9477909
https://hdl.handle.net/11147/11255
ISBN: 9781665436496
Appears in Collections:Electrical - Electronic Engineering / Elektrik - Elektronik Mühendisliği
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
Comparative_Analysis.pdf494.79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record



CORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Nov 27, 2023

Download(s)

286
checked on Nov 27, 2023

Google ScholarTM

Check




Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.