Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11661
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYıldız, Ümit Hakanen_US
dc.contributor.authorKuş, Anılcanen_US
dc.date.accessioned2021-11-10T08:09:43Z-
dc.date.available2021-11-10T08:09:43Z-
dc.date.issued2021-07en_US
dc.identifier.citationKuş, A. (2021). Investigation of microbial biofilm formation using electrochemical impedance spectroscopy and equivalent circuit modelling. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkeyen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/11661-
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Materials Science and Engineering, Izmir, 2021en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves. 52-57)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractBacterial biofilm is like a cooperative form of planktonic bacteria that colonize to acquire more nutritious and become resistant to surroundings. The communal organization results from the connection of bacteria by polysaccharides, lipids, or the extracellular matrix, which can provide a protective environment for living cells and communicate between them or allow specific types of chemicals inside through the matrix. 60%-80% of the infections are known to be biofilm-related. Bacterial biofilms are more resistant to antibiotics, and treating them with the wrong antibiotics might result in a thicker biofilm. In order to overcome these difficulties and researching new treatments for biofilm inflammation understanding the formation process is essential. For this manner, Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) has potential uses in various fields such as biosensors, corrosion studies, healthcare owing to its facile operation and affordable devices to conduct electroanalysis. EIS calculates the excitation voltage and current generated with the oscillating frequency. Developing impedimetric methods are gaining attention due to the operation being label-free. Considering its label-free nature, EIS is a possible candidate to explain the electrodynamics of living systems such as cell-matrix interaction, biofilm formation in vitro. Detection of those is essential to prevent infections and to develop medical needs to cure them. The thesis focuses on understanding the electrodynamics of bacterial biofilm formation via electrochemical methods such as square wave voltammetry (SWV), Open Circuit Potential (OCP), and EIS. After carrying out the experiments, time-dependent circuit models for EIS were built, and the data were extracted to demonstrate changes in the bacterial system.en_US
dc.description.abstractMikrobiyal biyofilm, besinleri daha kolay elde etmek ve çevreye karşı dirençli hale gelmek için kolonileşen planktonik bakterilerin işbirlikçi bir formu gibidir. Komünal organizasyon, bakterilerin polisakkaritler, lipidler veya hücre dışı matris tarafından bağlanmasından kaynaklanır; bu, canlı hücreler için koruyucu bir ortam sağlayabilir ve bunlar arasında iletişim kurabilir veya matris yoluyla belirli kimyasal türlerinin içeri girmesine izin verebilir. Enfeksiyonların %60-80'inin biyofilm ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Bakteriyel biyofilmler antibiyotiklere karşı daha dirençlidir ve bunları yanlış antibiyotiklerle tedavi etmek daha kalın bir biyofilm ile sonuçlanabilir. Bu zorlukların üstesinden gelmek ve biyofilm iltihabı için yeni tedaviler araştırmak için oluşum sürecini anlamak esastır. Bu nedenle Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi (EIS), kolay çalışması ve elektroanaliz yapmak için uygun fiyatlı cihazları nedeniyle biyosensörler, korozyon çalışmaları, metal-organik çerçeveler ve en önemlisi sağlık gibi çeşitli alanlarda potansiyel kullanımlara sahiptir. EIS, salınım frekansı ile üretilen uyarma gerilimini ve akımı hesaplar. Operasyonun etiketsiz olması nedeniyle impedimetrik yöntemlerin geliştirilmesi dikkat çekmektedir. Etiketsiz doğası göz önüne alındığında, EIS, hücre-matris etkileşimi, in vitro biyofilm oluşumu gibi canlı sistemlerin elektrodinamiğini açıklamak için olası bir adaydır. Tez, kare dalga voltametrisi (SWV), Açık Devre Potansiyeli (OCP) ve EIS - gibi elektrokimyasal yöntemlerle bakteriyel biyofilm oluşumunun elektrodinamiğini anlamaya odaklanmaktadır. Deneyleri gerçekleştirdikten sonra, EIS için zamana bağlı devre modelleri oluşturuldu ve bakteri sistemindeki değişiklikleri göstermek için veriler çıkarıldı.en_US
dc.format.extentxii, 57 leavesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisher01. Izmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBiofilmen_US
dc.subjectMedical microbiologyen_US
dc.subjectElectrochemical Impedance Spectroscopyen_US
dc.subjectBacterial biofilmen_US
dc.titleInvestigation of microbial biofilm formation using electrochemical impedance spectroscopy and equivalent circuit modellingen_US
dc.title.alternativeMikrobiyal biyofilmlerin elektrokimyasal empedans spektroskopisi ve eş devre modellemesi ile incelenmesien_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.authorid0000-0001-8102-3252en_US
dc.departmentThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Materials Science and Engineeringen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.affiliation01. Izmir Institute of Technologyen_US
item.languageiso639-1en-
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeMaster Thesis-
crisitem.author.dept01. Izmir Institute of Technology-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10418880.pdfMaster Thesis15.14 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

280
checked on Jun 17, 2024

Download(s)

432
checked on Jun 17, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.