Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11665
Title: An analysis of the impact of the exchange rate pass-through (ERPT) to construction cost index and housing unit prices in Turkey
Other Titles: Döviz kuru geçişkenliğinin (DKG) Türkiye'deki inşaat maliyet endeksi ve konut birim fiyatlarına etkisinin incelenmesi
Authors: Kale, Serdar
Lağap, Umut
01. Izmir Institute of Technology
Keywords: Housing prices
Macroeconomic variables
Exchange Rate Pass-Through
Housing markets
Issue Date: Jul-2021
Publisher: 01. Izmir Institute of Technology
Source: Lağap, U. An analysis of the impact of the exchange rate pass-through (ERPT) to construction cost index and housing unit prices in Turkey. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: After the high-speed globalization attack, the interrelations between countries have increased significantly, and local economies have become vulnerable to global economic developments. Despite the successful monetary policies in the 2000s, the Turkish Lira has severely depreciated against foreign currencies in the last decade. Thus, the exchange rate pass-through (ERPT) to domestic prices and its relationship with other macroeconomic variables has become a hot topic for governments and scholars in the literature. However, this pass-through effect on the Turkish Construction Industry and the Housing Market is minimal, although they play a pivotal role in the Turkish economy. With Vector Autoregression (VAR) models analyzing the collected monthly data between 2010 and 2020, this study reveals (1) the ERPT to housing unit prices in Turkey (hup1) and Istanbul (hup2), (2) the change in this pass-through effect during economic stabilization, and fluctuation in the Turkish economy. Moreover, this thesis uncovers (3) the ERPT to Construction Cost Index (cci1) and its material component (cci2) between 2015 and 2020. As a result of Variance Decomposition (VD) and Impulse Response Function (IRF), the housing mortgage rate's (hmr) effect on hup2 is much more significant than its effect on hup1 in the first two years. However, there is no significant difference between the nominal exchange rate's (exr) effects on these prices in the same period. Besides, the effects of hmr and exr diminished during economic stabilization. Moreover, the ERPT to cci1 is greater than the ERPT to cci2 at the end of the first year.
Hızlı gelişen globalleşme atakları sonrasında, ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin arttığı ve yerel ekonomilerin dünyadaki gelişmelere açık hale geldiği gözlenmiştir. 2000'li yıllardaki başarılı ekonomi politikalarına rağmen, Türk lirası son on yılda yabancı para birimleri karşısında ciddi bir şekilde değer kaybetmiştir. Bunun sonucunda, döviz kurunun yerel fiyatlara geçişkenliği ve onun diğer makroekonomik göstergelerle olan ilişkisi hem araştırmacılar hem de politika belirleyiciler için önemli bir konu haline gelmiştir. Fakat, Türkiye ekonomisinde çok önemli rol oynamalarına rağmen; döviz kurunun konut birim fiyatlarına ve inşaat yapım maliyetlerine geçişkenliğini inceleyen araştırmalar oldukça sınırlıdır. 2010 ve 2020 arasındaki aylık verileri Vektör Otoregresyon modelleri ile analiz eden bu çalışma; (1) döviz kurunun Türkiye (tkbf) ve İstanbul (ikbf) konut birim fiyatlarına geçişkenliğini, (2) bu etkilerin Türkiye'deki ekonomik istikrar ve dalgalanma dönemlerinde nasıl değiştiğini ortaya koyar. Ayrıca, bu çalışma döviz kuru geçişkenliğinin inşaat yapım maliyet endeksine ve onun materyal bileşilene olan etkisini 2015 ve 2020 yılları için araştırır. Varyans Ayrıştırma ve Etki Tepki Fonksiyonu analizlerine göre, konut kredilerinin ikbf üzerindeki iki yıl sürelik etkisi tkbf üzerindeki etkisine göre daha yüksektir. Ne var ki, nominal döviz kurunun bu iki fiyat üzerindeki etkisi arasında aynı dönem için önemli bir farklılık gözlenmez. Öte yandan hem döviz kurunun hem de konut kredilerinin bu fiyatlar üzerindeki etkisi ekonomik istikrar döneminde bir düşüş gösterir. Ayrıca, birinci yılın sonunda, döviz kurunun inşaat yapım maliyet endeksine geçişkenliği onun materyal bileşenine olan geçişkenliğine oranla daha yüksektir.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Architecture, Izmir, 2021
Includes bibliographical references (leaves. 73-79)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/11665
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10411728.pdfMaster Thesis3.84 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

398
checked on Feb 19, 2024

Download(s)

228
checked on Feb 19, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.