Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11686
Title: Organisation of design cooperatives as a part of co-production movements
Other Titles: Birlikte üretim hareketlerinin parçası olarak tasarım kooperatiflerinin organizasyonu
Authors: Velibeyoğlu, Koray
Kerimi, Ayşıl Sara
01. Izmir Institute of Technology
Keywords: New generation cooperatives
Design cooperative
Urban design
Issue Date: Jul-2021
Publisher: 01. Izmir Institute of Technology
Source: Kerimi, A. S. (2021). Organisation of design cooperatives as a part of co-production movements. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: This study investigates new ways of working models for designers by examining a design cooperative while contributing to the literature of new generation cooperatives in Turkey. In this study a case examination of a design cooperative has done regarding the phenomenon of new generation cooperatives and various expanded roles of designers. The case of design cooperative is from İzmir. New generation cooperatives emerged due to changes in market forces and make cooperatives to revive. On the other hand, design works scope has facing changes and tries to solve more complex problems day by day. With the help of the literature, changes in economic patterns, new generation cooperative, expanded roles of designer and penta-helix framework for multiple design initiatives is mentioned. Platformİzmim Service and Solidarity Cooperative is form İzmir is examined through determined points. Case of cooperative defines itself as design cooperative regarding their membership structure and the profile of members. Examination done via semi-structured interviews with volunteered members regarding various layers. In order to lay contextual relation several meetings done for understanding of İzmir context. Design cooperatives give the impression of a new practice that can enable all disciplines that have an impact on the design of the environment we live in, and thus the formation of a wide range of ideas and designs within the mediating practice which involves negotiation between various penta-helix actors. Penta helix is one of the concepts of the cross-sector collaboration of stakeholders (community, government, business, academics, and social entrepreneur). Yet it observed that several key factors still needs to be discussed to place design cooperative in eligible category.
Bu çalışma, Türkiye'deki yeni nesil kooperatifler literatürüne katkıda bulunurken bir tasarım kooperatifini inceleyerek tasarımcılar için yeni çalışma modellerini araştırmaktadır. Bu çalışmada, yeni nesil kooperatifler ve tasarımcıların çeşitli genişletilmiş rolleri olguları üzerinden bir tasarım kooperatifi incelemesi yapılmıştır. Tasarım kooperatifi örneği İzmir'de bulunmaktadır. Sektörde etkisini gösteren güç değişiklikleri yeni nesil kooperatifler olgusu ile kooperatifçiliğin yedinden önce çıkmasını sağlamıştır. Öte yandan tasarım çalışmaları kapsamında da değişiklikler yaşanmakta ve her geçen gün daha karmaşık problemler çözülmeye çalışılmaktadır. Literatür yardımıyla ekonomik düzendeki değişiklikler, yeni nesil kooperatifler, tasarımcının genişletilmiş rolleri ve kolektif tasarım girişimleri için dörtlü sarmal (penta-helix) modelinden bahsedilmiştir. Platformİzmim Hizmet ve Dayanışma Kooperatifi İzmir'den olup, belirli araştırma katmanları üzerinden incelenmektedir. Kooperatif, üyelik yapısı ve üye profili itibariyle kendisini tasarım kooperatifi olarak tanımlamaktadır. Kooperatif incelemesi çeşitli olguların araştırılması için gönüllülük üzerine ortaklar ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler ile sağlanmıştır. İzmir bağlamını anlayabilmek içinse çeşitli odak grup toplantıları düzenlenmiş ve çeşitli panel ve toplantılara katılınmıştır. Tasarım kooperatifleri, içinde yaşadığımız çevrenin tasarımında etkisi olan tüm disiplinlerin, çeşitli aktörler arasındaki müzakereyi içeren arabuluculuk pratiği (dörtlü sarmal-penta-helix) içerisinde geniş bir fikir ve tasarım yelpazesinin oluşmasını sağlayabilecek yeni bir yöntem izlenimi vermektedir. Dörtlü sarmal, paydaşların (topluluk, hükümet, iş dünyası, akademisyenler ve sosyal girişimci) sektörler arası iş birliği kavramlarından biridir. Yine de tasarım kooperatifini verimli hale getirebilmek adına tartışılması gereken birkaç kilit faktör eksikliği gözlenmiştir.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, City and Regional Planning, Izmir, 2021
Includes bibliographical references (leaves: 79-94)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/11686
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10415324.pdfMaster Thesis4.96 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

334
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

1,252
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.