Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11690
Title: Structural behavior of hybrid fiber reinforced concrete panels under blast loads
Other Titles: Hibrit fiberli beton panellerin patlama yükü altında yapısal davranışları
Authors: Saatçi, Selçuk
Alkabbani, Mouhammed Jalal
01. Izmir Institute of Technology
Keywords: Fiber-reinforced concrete
Blast safety
Cladding panels
Issue Date: Jul-2021
Publisher: 01. Izmir Institute of Technology
Source: Alkabbani, M. J. (2021). Structural behavior of hybrid fiber reinforced concrete panels under blast loads. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: Terrorist attacks cause injuries and casualties not only due to direct effect of explosions, but also due to collapse of non-structural elements in buildings such as brick walls. Strengthening of non-blast resistant buildings to blast loads can be done using blast resistant cladding. In this study, structural behavior of panels manufactured using hybrid fiber reinforced concrete, composed of steel and synthetic polyvinyl alcohol (PVA) fibers, under blast loads was investigated and the potential use of such panels for the strengthening of existing buildings against blast loads was examined. For this purpose, 11 panels with 1900x1900x50 dimensions were tested under blast loads. Blast loads were applied on panels by a shock tube designed and manufactured within this project. As a result of the study, it was found that panels manufactured using hybrid fiber reinforced concrete had higher strength and energy absorption capacity under blast loads compared to panels manufactured by using steel fibers only. Using steel and PVA fibers provided a better control of micro and macro cracking and increased the panels' ductility. The study showed that hybrid fiber reinforced concrete panels can be used as a protective cladding for blast loads.
Terörist saldırılar sadece patlamaların doğrudan etkileri nedeniyle değil, aynı zamanda binalardaki tuğla duvar gibi yapısal olmayan elemanların çökmesiyle de can kaybına yol açmaktadır. Patlamalara karşı tasarlanmamış binaların patlama yüklerine karşı güçlendirilmesi patlamalara dayanıklı cephe kaplamalarıyla yapılabilir. Bu çalışmada çelik ve sentetik polivinil alkol (PVA) fiberlerden oluşan hibrit fiberli betondan imal edilen panellerin patlama yükleri karşısında yapısal davranışları incelenmiş ve bu panellerin mevcut binaların patlama yüklerine karşı güçlendirilmesi amacıyla kullanım potansiyelleri araştırılmıştır. Bu amaçla 1900x1900x50 mm boyutlarında 11 panel patlama yükleri altında test edilmiştir. Paneller üzerinde patlama yükleri bu proje kapsamında tasarlanan ve imal edilen bir şok tüpü vasıtasıyla uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda patlama yükleri altında hibrit fiberli betondan üretilen panellerin sadece çelik fiber kullanılan panellere göre daha yüksek dayanım ve enerji sönümleme kapasitesine sahip oldukları görülmüştür. Çelik ve PVA fiberlerin birlikte kullanımı mikro ve makro çatlakların daha iyi kontrolünü sağlamış ve panellerin sünekliğini arttırmıştır. Çalışma hibrit fiberli beton panellerin patlama yüklerine karşı koruyucu cephe kaplaması olarak kullanılabileceğini göstermiştir.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Civil Engineering, Izmir, 2021
Includes bibliographical references (leaves: 55-57)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/11690
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10419826.pdfMaster Thesis9.13 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

178
checked on Mar 4, 2024

Download(s)

290
checked on Mar 4, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.