Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11722
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDurukan, Seda-
dc.contributor.authorŞimşek, Celalettin-
dc.contributor.authorTonkul, Serhat-
dc.contributor.authorBaba, Alper-
dc.contributor.authorTayfur, Gökmen-
dc.date.accessioned2021-12-02T18:13:57Z-
dc.date.available2021-12-02T18:13:57Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.issn1302-9304-
dc.identifier.issn2547-958X-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.21205/deufmd.2021236702-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/11722-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/423068-
dc.description.abstractGediz havzası Ege Bölgesinin en önemli havzalarından biridir. Çalışma alanı Gediz havzası içerisinde bulunan Alaşehir alt havzasıdır. Bu çalışma kapsamında Alaşehir alüvyon akifere çok sayıda araştırma kuyusu açılmış olup, araştırma kuyularında zemin karakterizasyonu belirlenmiş ve bazı kuyulara da zemin nem sensörleri konumlandırılarak yeraltısuyu beslenimi hesaplanmıştır. Doygun olmayan bölgedeki zeminlerde nem değişim yöntemi ile yağıştan sonra zemin nem değişimleri belirlenerek yağıştan beslenme miktarı tespit edilebilmektedir. Bu kapsamda alüvyon akifere 5 farklı noktada özel açılan kuyularda 5, 10 ve 15 m derinliklerde nem sensörleri vasıtası ile zemin nemi, sıcaklığı ve tuzluluğu ölçülmüştür. Çalışma alanında seçilen kuyularda zeminin suya doygun olmayan bölgesinde gerçekleştirilen hacimsel su içeriklerine göre mevsimsel değişiklikleri ortaya konulmuş ve yağıştan kaynaklanan beslenme miktarı belirlenmiştir. Elde edilen ölçümler sonucunda, çalışma alanındaki alüvyon akiferdeki yeraltısuyu beslenimi en az 40,81 ile en çok 77,12 mm olacak şekilde, ortalama olarak da 56,83 mm hesaplanmıştır. Ayrıca, ilk kez derin kuyular vasıtası ile yeraltısuyu besleniminde kullanılan zemin nem değişim yönteminin limitasyonları da bu çalışma kapsamında tartışılmıştır.en_US
dc.description.abstractGediz basin is one of the most important basins in the Aegean Region of Turkey. The related study area, Alaşehir, is a sub-basin of Gediz basin. In this respect, many investigations and/or monitoring wells in the Alaşehir alluvial aquifer had been drilled, soil characterization was done and groundwater recharge was calculated by using soil moisture sensors. The groundwater recharge can be calculated by using soil moisture variation for soils located in the vadose zone by recording the soil moisture changes after rainfall. Thus, soil moistures, temperature, and salinity measurements were recorded in 5 selected wells at varying depths of 5, 10 and 15 m via soil moisture sensors. In this study, the measurements of volumetric water contents of selected wells at varying depths of the vadose zone were obtained and presented, the assessment of the variation of the data with seasonal changes was done and recharge values were determined. Based on the recorded data, the groundwater recharge of the study area was calculated to vary between 40.81 and 77.12 mm with an average of 56.83 mm. In addition, the operating method of the soil moisture sensors, the process of locating the sensors in the wells and the limitations of the method were explained.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofDokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNem sensörlerien_US
dc.subjectVadoz zon-
dc.subjectYeraltısuyu-
dc.titleAlaşehir alt havzasının (Gediz Havzası, Batı Anadolu) nem değişimi yöntemine göre yeraltısuyu besleniminin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of the groundwater recharge capacity of Alaşehir sub-basin (Gediz Basin, Western Anatolia) via soil moisture variation methoden_US
dc.typeArticleen_US
dc.institutionauthorTonkul, Serhat-
dc.institutionauthorBaba, Alper-
dc.institutionauthorTayfur, Gökmen-
dc.departmentIzmir Institute of Technology. Civil Engineeringen_US
dc.identifier.volume23en_US
dc.identifier.issue67en_US
dc.identifier.startpage11en_US
dc.identifier.endpage23en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.21205/deufmd.2021236702-
dc.identifier.trdizinid423068en_US
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeArticle-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
crisitem.author.dept03.06. Department of Energy Systems Engineering-
crisitem.author.dept03.03. Department of Civil Engineering-
crisitem.author.dept03.03. Department of Civil Engineering-
Appears in Collections:Civil Engineering / İnşaat Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File SizeFormat 
9d4e6159-9c7a-4171-a853-a37cbbc45098.pdf1.82 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


CORE Recommender

Page view(s)

29,570
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

94
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.