Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11724
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGünel, Aslıhan-
dc.contributor.authorHasançebi, Semra-
dc.contributor.authorYalçın, Talat-
dc.contributor.authorEmir, Mahmut-
dc.contributor.authorDemirci, Yahya Emin-
dc.contributor.authorDinç, Melike-
dc.contributor.authorGüray, Melda Zeynep-
dc.date.accessioned2021-12-02T18:13:57Z-
dc.date.available2021-12-02T18:13:57Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn2458-7575-
dc.identifier.issn2458-7575-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.35193/bseufbd.667838-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/11724-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/420186-
dc.description.abstractProteomik yaklaşımları 2000 li yılların başlarına kadar mikroorganizmalar ve hayvansal kaynaklı örneklerde ağırlıklı olarak kullanıldı. Bu dönemde bitki proteomik çalışmaları yok denecek kadar azdır. Bitkisel dokulardaki sert hücre çeperleri, karmaşık ve çok çeşitli sekonder metabolitlerin varlığı, fazla miktardaki pigmentler, proteazlar, polifenoller, polisakkaritler, nişasta ve lipitler total protein örneklerinin hazırlanması ve proteinlerin ayrımı sırasında pek çok soruna neden olmuştur. Ancak her bir sorunun üstesinden gelmek üzere sürdürülen çabalar sayesinde bitki dünyasında da proteomik yaklaşım kullanımı yaygınlaşmıştır. Bu derlemede, örnek hazırlığından protein tanımlamaya kadar tüm basamaklar yöntemsel gelişmeleri de kapsayacak şekilde ayrıntılı olarak ele alınmış ve konuyla ilgili araştırıcıların maksimum yararlanabileceği bir kaynak oluşturulmaya çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractProteomics approach was used mainly in the samples for microorganisms and animal tissues until early 2000s, the period during which the plant proteomics studies were scarcely available. Tough nature of cell membranes, existence of complex and diverse range of secondary metabolites, high abundance of pigments, proteases, polyphenols, polysaccharides and lipids caused a number of problems for preparation and resolution of the protein samples. However, proteomics approach in plant area had become widespread with the help of continuous efforts in order to overcome these difficulties. This review is prepared comprehensively from the preparation of the samples to the identification of the proteins and it aims to serve as a detailed source for the researchers interested in plant proteomics, especially for young investigators.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBitki proteomiken_US
dc.subjectProteomik-
dc.subjectKütle spektrometresi-
dc.titleBitki proteomik çalışmalarında kullanılan yaklaşımlar ve uygulama yöntemlerien_US
dc.title.alternativeApproachs and application methods in plant proteomics researchen_US
dc.typeArticleen_US
dc.institutionauthorYalçın, Talat-
dc.institutionauthorDinç, Melike-
dc.institutionauthorGüray, Melda Zeynep-
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Chemistryen_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage497en_US
dc.identifier.endpage528en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.35193/bseufbd.667838-
dc.identifier.trdizinid420186en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeArticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1tr-
crisitem.author.dept04.01. Department of Chemistry-
Appears in Collections:Chemistry / Kimya
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File SizeFormat 
38a11d29-c487-4328-b039-38e0e2f4f173.pdf1.45 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record
CORE Recommender

Page view(s)

31,546
checked on May 22, 2023

Download(s)

212
checked on May 22, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.