Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11727
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÇolpankan Güneş, Oylum-
dc.contributor.authorÖzer, İbrahim Erkut-
dc.contributor.authorKara, Aylin-
dc.contributor.authorZiylan Albayrak, Aylin-
dc.contributor.authorHavıtçıoğlu, Hasan-
dc.date.accessioned2021-12-02T18:13:58Z-
dc.date.available2021-12-02T18:13:58Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.issn1302-9304-
dc.identifier.issn2547-958X-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.21205/deufmd.2021236921-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/11727-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/443825-
dc.description.abstractKıkırdak doku hasarlarının onarılmasındaki mevcut tedaviler, kıkırdağın kendi kendini iyileştirme kapasitesinin düşük olması nedeni ile sınırlıdır. Son yıllarda doku mühendisliği, kıkırdak rejenerasyonu için umut verici bir yaklaşım olarak önerilmektedir. Bu çalışmada, kıkırdak doku hasarları için lif kabağı ile güçlendirilmiş ipek fibroin/kitosan hidrojeller hazırlanmıştır. Biyouyumlu, biyolojik olarak parçalanabilir ipek fibroin ve kitosan polimerleri, doğal ve toksik olmayan bir çapraz bağlama maddesi olan genipin ile çapraz bağlanmıştır. Taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve Fourier Dönüşümü Kızılötesi Spektroskopisi (FTIR) sırasıyla morfoloji ve kimyasal yapı karakterizasyonu için kullanılmıştır. Viskoelastik özelliklerin belirlenmesi için dinamik mekanik analiz cihazı (DMA) kullanılırken, iskelelerin mekanik özelliklerini incelemek için basma testi kullanılmıştır. Doku iskelelerinin sitotoksisitesi, hücre canlılığı ve çoğalması tavşan mezenkimal kök hücreleri kullanılarak LDH, WST ve kollajen testi ile araştırılmıştır. Üretilen hidrojel kompozit doku iskelelerinin tamamının birbirine bağlı mikro gözenekli bir yapıya sahip olduğu ve lif kabaklarının yapıya iyi entegre olduğu görülmektedir. Ağırlıkça %0,3 genipin ile çapraz bağlanan hidrojel kompozit doku iskelesi (L-CSG3), eklem kıkırdağıyla karşılaştırılabilir su içeriği (94,4±% 0,2), tan ? (1 Hz'de 0,18) ve basma modülü (5,5 MPa) değerleri göstermiştir. Ayrıca, in-vitro test sonuçlarına göre, bu hidrojel kompozit doku iskelesi, tavşan mezenkimal kök hücrelerinde gelişmiş canlılık göstermiştir. Sonuç olarak, bu hidrojel kompozit doku iskelesi, kıkırdak dokusu rejenerasyonu için umut vaat ettiği söylenebilir.en_US
dc.description.abstractCurrent therapies for the treatment of cartilage defects are limited due to the low self-healing capacity of cartilage. In recent years, tissue engineering has been proposed as a promising approach for cartilage regeneration. In this study, silk fibroin/chitosan hydrogels reinforced with luffa cylindrica were prepared for cartilage tissue defects. Biocompatible, biodegradable silk fibroin and chitosan polymers were cross-linked with genipin which is a natural and nontoxic cross-linking agent. Scanning electron microscopy (SEM) and Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) were used for the characterization of the morphology and chemical structures, respectively. Dynamic mechanical analysis was used to determine the viscoelastic properties, while compression test was applied to examine the mechanical properties of the scaffolds. The cytotoxicity, viability and proliferation of rabbit mesenchymal stem cells on the scaffolds were investigated by LDH, WST, and collagen assay. All of the produced hydrogel composite scaffolds had an interconnected microporous structure and loofah nanofibers were well-integrated within the structure. The hydrogel composite scaffold cross-linked with 0.3% wt. genipin (L-CSG3) demonstrated comparable water content (94.4±0.2%), tan ? (0,18 at 1 Hz) and compressive modulus (5,5 MPa) values to that of articular cartilage. Besides, based on the in-vitro test results, this hydrogel composite scaffold showed enhanced viability on rabbit mesenchymal stem cells. Consequently, this hydrogel composite scaffold presented a great promise for cartilage tissue regeneration.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofDokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLif kabağıen_US
dc.subjectKitosan-
dc.subjectHidrojel doku iskelesi-
dc.subjectKıkırdak rejenerasyonu-
dc.titleLif kabağı takviye edilmiş kitosan-ipek hidrojel kompozit doku iskelelerinin kıkırdak doku hasarı tedavisinde kullanımının araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of the loofah reinforced chitosan-silk hydrogel composite scaffolds for cartilage tissue regenerationen_US
dc.typeArticleen_US
dc.institutionauthorKara, Aylin-
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Bioengineeringen_US
dc.identifier.volume23en_US
dc.identifier.issue69en_US
dc.identifier.startpage937en_US
dc.identifier.endpage950en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.21205/deufmd.2021236921-
dc.identifier.trdizinid443825en_US
item.openairetypeArticle-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
crisitem.author.dept01.01. Units Affiliated to the Rectorate-
Appears in Collections:Bioengineering / Biyomühendislik
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File SizeFormat 
4722a046-2582-4c43-a2a4-487b1e1efbd7.pdf1.48 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record
CORE Recommender

Page view(s)

28,184
checked on May 22, 2023

Download(s)

156
checked on May 22, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.