Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11728
Title: Türkiye’de lisansüstü eğitim üzerine gözlem ve öneriler: Inter-University Modeli
Other Titles: Some observations and suggestions for the graduate education in Turkey: The Inter-University Model
Authors: Erdem, Recai
Keywords: Inter-University kurumları
Yükseköğretim modelleri
Lisansüstü eğitim
Issue Date: 2021
Abstract: Türkiye'deki henüz gelişimini tamamlamamış üniversitelerde de bilimsel ve akademik yeterlilikleri üst düzeyde öğretim üyeleri bulunabilmektedir. Fakat söz konusu üniversitelerdeki hem toplam öğretim üyesi sayısının hem de uluslararası düzeydeki öğretim üyesi oranının düşüklüğü nedeniyle bu üniversitelerdeki lisansüstü eğitiminin yeterli düzeyde olup olmadığı konusu zaman zaman tartışılabilmektedir. Öte yandan, uluslararası düzeydeki öğretim üyesi sayımızın ihtiyacımızın çok gerisinde olması nedeniyle henüz gelişimini tamamlamamış üniversitelerdeki kaliteli öğretim üyesi potansiyelini etkin bir şekilde kullanmamız gerekmektedir. Bu yazıda, üniversitelerimizdeki, özellikle de gelişme sürecindeki üniversitelerimizdeki öğretim üyesi potansiyelini lisansüstü eğitimin kalitesini artırmada etkin bir şekilde kullanmayı amaçlayan inter-university modeli tartışılmaya açılmaktadır. Bu bağlamda, bu makalede önce, ABD, Kanada, Hindistan gibi ülkelerde uygulanmakta olan çeşitli inter-university modellerine değinilmiş ve daha sonra ise Türkiye'nin ihtiyaçları ve şartlarına uygun bir inter-university modelinin ana hatları önerilmiştir.
Some developing universities in Turkey may have some senior faculty members who are distinguished by their scientific and academic qualifications. However, there is an ongoing debate over the sufficiency of the level of the graduate studies in Turkey due to the low number and ratio of such distinguished faculty. As such, making an effective use of the potential of international-level qualified faculty members in Turkish universities, especially those in the developing universities, is essential since the potential of faculty with international-level qualifications in Turkey is already insufficient. This article discusses an inter-university model that aims to make the best use of the limited number of faculty members with top-level qualifications in Turkey. First, the inter-university models in some countries, such as USA, Canada, India are presented, and then the outline of an inter-university model that is compatible with the necessities and the conditions of Turkey is proposed.
URI: https://doi.org/10.2399/yod.20.602813
https://hdl.handle.net/11147/11728
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/447122
ISSN: 2146-796X
2146-7978
Appears in Collections:Physics / Fizik
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.2399-yod.20.602813-1957373.pdf106.54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s)

39,246
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

122
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.