Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11729
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÖzcan Gönülal, Yasemin-
dc.date.accessioned2021-12-02T18:13:58Z-
dc.date.available2021-12-02T18:13:58Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn1307-7821-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/11729-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/452627-
dc.description.abstractTarihî süreç içinde dilde birtakım fonetik (ses bilgisi) ve morfolojik (şekil bilgisi) değişimler olabilir. Söz konusu değişim doğal olmayan yollardan da gerçekleşebilir. Bir dilde yeni kelimeler yapmak için en çok başvurulan seçeneklerden biri kelime türetmedir. Bu yapılırken iki yol benimsenebilir: Birincisi dilin kelime türetme şartlarına uygun hareket etmek; diğeri yazı dilinde unutulmuş veya işlek olmayan ekler ya da “asılsız” denilen “uydurulan/yaratılan” eklere başvurmak. Yirminci yüzyıl Türkiye Türkçesinde Türk Dil Reformu sırasında bu iki yol da kullanılmış ve pek çok kelime türetilmiştir. Ancak dilde asılsız veya işlek olmayan eklerle yapılan türetmeler tartışmalara yol açmış bu konuda farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Bu makalede Türk Dil Reformu sonrası asılsız veya işlek olmayan eklerle yazı dilimizde türetilen kelimeler tasnif edilerek lengüistik bakımdan ve dil bilgisi öğretimi açısından bir değerlendirme sunulacaktır.en_US
dc.description.abstractIn the historical process, there may be some phonetic and morphological changes in a language. The change can take place in unnatural ways. One of the most used routes for making new words in a language is word derivation. Two ways can be adopted during this process: The first is to act in accordance with the word derivation rules of the language; and the other is to use forgotten or obsolete or “fabricated / created” suffixes, which can be called “groundless”. During the Turkish Language Reform, both of these forms were used and many words are derived. However, derivations made with groundless or obsolete suffixes have caused significant controversy and diverse opinions have emerged during this debates. In this paper, the words derived from our written language with obsolete or groundless suffixes are classified and an evaluation is made regarding grammar teaching.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofDil Araştırmalarıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTürk dil reformuen_US
dc.subjectKelime türetme-
dc.titleAsılsız veya işlek olmayan eklerle yeni kelimeler türetilebilir mi?en_US
dc.title.alternativeCan new words be derived with obsolete or groundless suffixes?en_US
dc.typeArticleen_US
dc.institutionauthorÖzcan Gönülal, Yasemin-
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Rectorateen_US
dc.identifier.issue26en_US
dc.identifier.startpage215en_US
dc.identifier.endpage226en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid452627en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeArticle-
crisitem.author.dept01.01. Units Affiliated to the Rectorate-
Appears in Collections:Rectorate / Rektörlük
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File SizeFormat 
919fcace-30a8-4a48-b1a8-f9344808e71d.pdf1.29 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

480
checked on Apr 15, 2024

Download(s)

56
checked on Apr 15, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.